Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.11.2015. plkst. 09.00


Darba kārtība

1. Par bruģēšanas darbiem Dundagā.
2. Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem.
3. Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku.
4. Par saistošo noteikumu projektu «Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā».
5. Par saistošajiem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2016. gadā».
6. Par nekustamā īpašumu «Tornis Kolka» un būvju īpašuma «Bāka Kolka» apvienošanu.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Būvmeistari».
8. Par zemes nomu.
9. Par zemes iznomāšanu.
10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
11. Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA «Oši wind» vēja parka.
ierīkošanai.
12. Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA «Valpene wind» vēja parka ierīkošanai.
13. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dundagā.
14. Par ugunsdrošības speciālistu.
15. Par iekšējiem noteikumiem «Pašvaldības budžeta projekta sagatavošanas un budžeta izpildes kārtība».
16. Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos noteikumos «Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi».

Dažādi jautājumi
   Par sadarbības iespējām ar pašvaldību Norvēģijā.
   Par SIA «Kolkas Ūdens».

Visi notikumi