Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.08.2015. plkst. 13.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 8 13. VIII plkst.13.00


1. Par līdzfinansējumu  Borisa un Ināras Teterovu fondā pieteiktajam projektam «Dundagas jaunās māmiņas manto senjoru gudrības «Virtuves skolā»».
2. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
3. Par Sadarbības līguma slēgšanu starp VARAM, DAP un Dundagas novada pašvaldību.
4. Par izmaiņām un papildinājumiem pašvaldības saistošajos noteikumos «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā».
5. Par zemes platības iznomāšanu īpašuma «Aizceļi» ēku (būvju) uzturēšanai.
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Dubultvēji».

Dažādi jautājumi
1.    Par SIA «Līcis 93» iesniegumu.Kancelejas v.p.i.R. Langmane

Visi notikumi