Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
11.06.2015. plkst. 13.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 6 11. VI plkst.13.00.


1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Kaltiņi».
2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu «Mazpīlādži».
3. Par nekustamā īpašuma «Pļavnieki» sadalīšanu.
4. Par zemes vienības statusu.
5. Par nekustamā īpašuma «Vectūļi» atsavināšanu.
6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par zemes nomas tiesību izsoles noteikumiem».
7. Par nekustamā īpašuma «Jūras pērles» nomas tiesību izsoles noteikumiem.
8. Par priekšlikumiem pašvaldības darba uzlabošanā.
Dažādi jautājumi

Visi notikumi