Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
14.05.2015. plkst. 13.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 5 14. V plkst.13.00

 

1. Par informācijas pieprasījumu.
2. Par grozījumiem projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2015. gadā vērtēšanas komisijas sastāvā.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Bāriņi».
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Pīlādži».
5. Par grozījumiem Medību koordinēšanas komisijas sastāvā.
6. Par nekustamā īpašuma «Tierķi» sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Egļkalni».
8. Par dzīvokļu «Dobējos» izsoles nolikumu.
9. Par papildu finansējumu parka estrādes soliņu ierīkošanai.
10. Par papildu finansējumu Mazirbes skolas apkures sistēmas remontam.
11. Par Valpene-Sabdagas ceļa posma pirkšanu.
12. Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas-muzeja atkārtotai akreditācijai nepieciešamo muzeja darbības un attīstības dokumentu apstiprināšanu.

Dažādi jautājumi
    Darba grupas starpziņojums par 23.04.2015. domes lēmumu nr. 70.

Visi notikumi