Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.02.2015. plkst. 13.00


1. Par lielgabarīta atkritumu konteineru iegādi.
2. Par amata vietas izveidošanu.
3. Par grozījumiem amatu katalogā.
4. Par parka estrādes soliņiem.
5. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
6. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 24.04.2014. lēmumā Nr. 105 «Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Silmaļi».
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
8. Par nolikumu «Par finansējumu privātpersonu iniciatīvai».
9. Par vienotu metodiku aprēķinot darba samaksu apkopējiem Dundagas novada pašvaldības iestādēs.
10. Par budžetu 2015. gadam.
Dažādi jautājumi
  Par nekustamo īpašumu «Kapteiņi».
  Par Dundagas dīķa būvprojektu.
  Par dienesta dzīvojamo telpu pārskatu.

Visi notikumi