Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
15.01.2015. plkst. 13.00


15. I  plkst.13.00  Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 1.

1. Par finansējumu Kurzemes plānošanas reģionam.
2. Par nekustamā īpašuma «Jugumegi» lietošanas mērķa maiņu.
3. Par nekustamā īpašuma «Dzilnas» lietošanas tiesību izbeigšanu.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Lateves Dravnieki».
5. Par nekustamā īpašuma «Meļķi» sadalīšanu.
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašumam «Meļķi».
7. Par nolikumu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».
8. Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu.
9. Par amata vietas izveidošanu Kolkas pagasta pārvaldē.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu a/s «Kolka».
11. Par finansējumu komunālo pakalpojumu sniedzējiem 2015.
12. Par grozījumiem amatu katalogā.
13. Par Sociālā dienesta automašīnu.
Dažādi jautājumi

Visi notikumi
Atslēgvārdi
sēde, komiteja