Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
10.09.2015. plkst. 13.00


10. IX  plkst.13.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 9.

1. Par Dundagas novada uzņēmējdarbībā nozīmīgāko rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu noteikšanas atlases kritērijiem.2. Par apstrīdēto administratīvo aktu.
3. Medību koordinācijas komisijas nolikums.
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Pumpuri».
5. Par telpu nomas noteikumiem Kaļķu b-kas vajadzībām.
6. Par Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. 25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu» grozījumu projektu.
7. Par ceļas zīmes «Apdzīvota vieta» pārcelšanu.
8. Par telpu nomas maksu Dundagas vidusskolā.
9. Par telpu nomas maksu Ziemeļkurzemes biznesa asociācijai.
10. Par pieredzes brauciena izdevumu apmaksu.
11. Par SIA «Kolkas Ūdens» pakalpojumu tarifiem.


Visi notikumi