Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Valsts svētkos Dundagā 20.11.2014. plkst. 16.30

17. XI Dundagas pilī svinēja Latvijas Republikas proklomēšanas 96. dzimšanas dienu.

Pasākuma caurviju tēma bija piederība Latvijai un mūsu novadam. To ar darbiem bija apliecinājuši visi, kas saņēma pašvaldības apbalvojumus. Ar vārdiem to pauda arī Dundagas vidusskolas skolotāja Ligita Ulmane, augstākā pašvaldības apbalvojuma Goda raksta par mūža ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā, ieguvēja. To uzsvēra Dundagas vidusskolas skolotāja Sandra Salceviča, Atzinības raksta saņēmēja. Viņas mācītie 12. klases skolēni 2013./2014. mācību gadā angļu valodas centralizētajos eksāmenos parādījuši procentuāli augstus rezultātus, līdz ar to Dundagas vidusskola šo eksāmenu starpnovadu kopvērtējumā ieguva 2. vietu. Jau trīs gadus viņa kopā ar skolēniem piedalās starptautiskā projektā WebBaltic. Atzinības rakstu saņēma Tamāra Kaudze un viņas vadītā Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība, kuras biedres Ilonu Znots-Znotiņu un Lāsmu Zingniku viņa uzteica. Atzinības rakstus novada vadītājs Gunārs Laicāns pasniedza arī Gintam Jānbergam un Gundaram Krūziņam, Daiņa Derkevica piemiņas kausa volejbolā galvenajiem  rīkotājiem. Prieks, ka uz pasākumu bija ieradusies arī Dženeta Marinska, viešņa no Kolkas pagasta. Viņai šogad arī pelnīti saņēmusi Atzinības rakstu. Dž. Marinska norādīja, ka viņas zīmols ir sklandrausis un senākās ziņas par to atrodamas Dundagā.

Skatoties videomateriālu uz ekrāna, varēja uzzināt gan par Goda raksta ieguvēju, gan par Atzinības rakstu saņēmējiem visā Dundagas novadā.

Pašvaldības Pateicības raksti tika Intai Freivertei, Vitai Krauzei, Inesei Ķiršakmenei, Velgai Rozenbergai, Brigitai Sudmalei, Kasparam Kristiņam, Jānim Zīlem un biedrībai Randalist. G. Laicāns pateicās arī Ainai Šleinerei, ilggadējai pensionāru apvienības vadītājai, kurai šogad Ordeņa kapituls piešķīra Atzinības krusta 2. pakāpes goda nozīmi par nopelneim Latvijas labā.

A/s Swedbank svētkos dāvanu bija sagādājusi Labākajai skolotājai 2014 Dundagas novadā Lienei Ūdriņai.

Par piederību liecināja Latvijas Valsts karogs, kam blakus plīvoja Dundagas novada un Līvu karogi.  G. Laicāns svētku uzrunā norādīja, ka Latvija nav iedomājama bez Dundagas novada, un aicināja novadam saglabāt savdabību un godprātīgi izlietot resursus. Viņš novēlēja, lai ne tikai 18. XI, bet katru rītu mēs sacītu: «Es mīlu tevi, Latvija!»

Protams, svētkos netrūka priekšnesumu Dundagas pagasta pašdarbnieku un Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu izpildījumā. Ņipri dejoja Dun-dang 2.-6. klašu dancotāji un jaunieši. Ar sev vien piemītošu šarmu uzstājās gan Dun-dang seniori, gan ansamblis Sendienas. Publiku priecēja vijoļspēles skolotāja Ieva Hermane un viņas audzēknes — Loreta Bergmane, Daniēla Damberga un Kristīne Ralle — , Kārlis Gerdiņš ar marimbas, bet Hanna Dane — ar saksofona spēli. Svētki nebūtu iedomājami bez Dundagas pagasta jauktā kora un vidusskolas kora ar skanīgu uzstāšanos, bez kora un publikas kopīgi nodziedātās Latvijas Valsts himnas un tradicionālā noslēguma ar dziesmu Nevis slinkojot un pūstot. Uzteicamas abas lieliskās vakara vadītājas — Baiba Dūda un Santa Sula.

Lai tiešām no sirds varam sacīt: «Es mīlu tevi, Latvija! Es mīlu tevi, Dundagas novads! Es mīlu tevi, mans ciems!» Un tā arī dzīvot.

Diāna Siliņa 

 

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotās galerijas
Valsts svētkos Dundagā

Atslēgvārdi
kultūra
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com