Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana 26.10.2015. plkst. 09.57

Lai kopīgi plānotu ilglaicīgu piekrastes attīstību, 16. X ir uzsākta  publiskā apspriešana Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei 1. redakcijai.

Tematiskais plānojums ir nacionāla līmeņa plānošanas dokuments līdz 2030. gadam. To izstrādā, lai īstenotu Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011.–2017. gadam noteiktos piekrastes attīstības politikas mērķus un uzdevumus un sekmētu investīciju piesaisti publiskās infrastruktūras attīstībai 17 piekrastes pašvaldībās: četrās republikas pilsētās (Liepājā, Ventspilī, Jūrmalā un Rīgā) un 13 novadu teritoriālajās vienībās (Pāvilostas, Rojas, Mērsraga, Carnikavas, Saulkrastu un Salacgrīvas novadā, Rucavas novada Rucavas pagastā, Nīcas novada Nīcas pagastā, Grobiņas novada Medzes pagastā, Ventspils novada Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales pagastā, Dundagas novada Kolkas pagastā, Engures novada Engures un Lapmežciema pagastā, Limbažu novada Skultes pagastā).

Tematisko plānojumu izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, LV-1494, Rīga, tālrunis 66016733, http://www.varam.gov.lv sadarbībā ar SIA «Grupa 93», Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, http://www.grupa93.lv.

Tematiskā plānojuma un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana ilgs līdz  25. XI.

Ar apspriešanai nodotajiem materiāliem var iepazīties:

 

Notiks  četras reģionālajās publiskās apspriešanas sanāksmes:

  • 27. X plkst. 11.00 Liepājas pilsētas domē, Rožu ielā 6, Liepājā;
  • 28. X plkst. 11.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, Ventspilī;
  • 3. XI plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas domes Mazajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
  • 5. XI plkst. 16.00 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Publiskajā apspriešanā plānots pārrunāt piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla, prioritāri attīstāmo vietu, pašvaldību, institūciju un sabiedrības interešu saskares  un starpinstitucionālās  sadarbības jautājumus. 

Sīkākas ziņas:

 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānojuma 1. redakciju un Vides pārskata projektu lūdzam iesniegt līdz 25. XI elektroniski valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3 vai sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Peldu iela 25, LV-1494, Rīga), vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv. Juridiskām personām jānorāda institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs, priekšlikumu sniegšanas datums un kontaktinformācija, bet fiziskām personām — vārds, uzvārds, adrese un datums.


Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com