Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Uzsākta Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu īstenošana 12.11.2014. plkst. 08.37

Dundagas novada pašvaldība ar 10. XI ir uzsākusi īstenot Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004. — 2016.  gadam grozījumus.

Dundagas novada dome teritorijas plānojuma grozījumus apstiprināja un saistošos noteikumus izdeva 2014. gada 28. VIII domes sēdē, tomēr to īstenošana saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikto datumu ir uzsākta tikai tagad.

Būtiskākās izmaiņas, kas veiktas ar teritorijas plānojuma grozījumiem:

  • izstrādāti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas atbilst spēkā esošiem normatīviem aktiem;
  • noteiktas 10 funkcionālās zonas, lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu atļautos izmantošanas veidus;
  • 5 apdzīvotām vietām (Dundaga, Kaļķi, Neveja, Pāce, Vīdale), kas bija blīvās apbūves teritorijas noteiktas ciema robežas;
  • Dundagas pagasta teritoriju vairs neiedala teritoriālajos ciemos, to paredzēts izmantot kā papildu informāciju nekustamo īpašumu nosaukumu un adresācijas veidošanā saskaņā ar vietu vēsturiskajiem nosaukumiem;
  • prasības vēja elektrostacijām un vēja parkiem nosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr. 240 «Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi» un pašvaldības noteiktajām papildu prasībām;
  • precizētas atsevišķu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu atrašanās vietas un teritorijas, Dundagas ciema valsts aizsargājamo kultūras pieminekļiem noteiktas individuālas aizsardzības zonas;
  • lauku teritorijās jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha līdzšinējo 0,15 ha vietā;
  • mežos jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 2 ha;
  • derīgo izrakteņu ieguve pagasta teritorijā ir atļauta funkcionālajās zonās «Mežu teritorija» (M), «Lauksaimniecības teritorija» (L) un «Rūpnieciskās apbūves teritorijas» (R2).

Ar teritorijas plānojuma grozījumiem var iepazīties pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.dundaga.lv sadaļā Teritorijas plānojums.

Lauris Laicāns,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājsDalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
līdzdalība, plānošana
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com