Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Slīteres nacionālajam parkam jauns likums 20.02.2015. plkst. 09.59

25. II stājas spēkā jaunais Slīteres nacionālā parka likums. Aicinām iepazīties ar pilnu Slīteres nacionālā parka (SNP) likuma tekstu.

Salīdzināsim veco un jauno likumu, pievēršot uzmanību tiem pantiem, kas varētu interesēt novada iedzīvotājus.

Platība

Notikušas izmaiņas SNP platībā: vecajā likumā platība bija 16360 ha sauszemes un 10130 ha jūras akvatorija. Jaunajā likumā noteikts, ka ir 16414 ha sauszemes, bet jūras nav. Zemes platība palielinājusies pēc robežu, to skaitā jūras krasta līnijas precizēšanas. Par jūras akvatoriju: 2000. gadā, kas Slīteres nacionālo parku dibināja, tā teritorijā iekļāva pieguļošo jūras platību līdz tā saucamajai 10 m izobātai jeb 10 m dziļumam. Savukārt 2010. gadā Latvijā nodibināja īpaši aizsargājamās jūras teritorijas (AJT), to skaitā AJT «Irbes šaurums» un «Rīgas līča rietumu piekraste», kas pārklājās ar SNP jūras daļu, tāpēc tagad vairs nevajag iekļaut parka teritorijā pieguļošo jūru.

Zonējums

Slīteres nacionālā parka robežu shēma

Piezīmes

Izmaiņas notikušas SNP funkcionālajā zonējumā. Vecajā likumā bija 4 funkcionālās zonas: neitrālā, ainavu aizsardzības, dabas lieguma un dabas rezervāta zona. Jaunajā likumā ir 5 funkcionālās zonas: neitrālā, ainavu aizsardzības, dabas lieguma zona — brīvi jebkuram un jebkurā laikā apmeklējamas, regulējamā režīma zona — apmeklēt varēs, bet ne visu gadu, stingrā režīma zona — apmeklēt var tikai ar ikreizēju administrācijas atļauju.

Apskatot jauno robežu shēmu, secināms.

1. Neitrālās zonas (9. pants) ir vairākas un aizņem lielāka teritoriju. Tās noteiktas Dundagas novada piekrastes ciemu blīvāk apbūvētajās daļās: Sīkragā, Mazirbē, Košragā, Pitragā, Saunagā, Vaidē, Kolkā un Ūšos, nevis tikai Kolkā, kā bija līdz šim. Neitrālajā zonā zemju īpašniekiem samazināsies apgrūtinājumi gan būvniecībā, gan mežsaimniecībā.

2. Ainavu aizsardzības zona (8. pants), kuras galvenais mērķis ir saglabāt piekrastes ainavu starp vēsturiski apdzīvotajām vietām, kļuvusi mazāka, jo paplašinājusies neitrālā un dabas lieguma zona. Arī ainavu aizsardzības zonā kā līdz šim ir pieļaujama būvniecība un saglabāti esošie mežsaimniecības ierobežojumi.

3. Dabas lieguma zonas (7. pants) aizņemtā teritorija kļuvusi nedaudz lielāka uz valsts zemju rēķina, zona nesakar privātos īpašumus, jo no lieguma zonas izslēgti privātie īpašumi starp Saunagu un Pitragu, tie iekļauti ainavu aizsardzības zonā.

4. Regulējamā režīma zona (6. pants) ir jaunums, jo līdz šim tādas zonas SNP nebija. Iekļautajās teritorijās režīms ir mīkstināts. Iepriekš Bažu purvā un Zilo kalnu kaļķainajā purvā bija stingrā režīma zona (dabas rezervāta zona), kas apmeklēšanai bija liegta. Regulējamā režīma zona noteikta, lai apsaimniekotu biotopus, un rudenī — ziemā, kad dabā beidzies mazuļu radīšanas un audzēšanas laiks, to varēs arī apmeklēt.

5. Stingrā režīma zonā (5. pants), kurā iekļauts Slīteres rezervāts un Zviedru meža masīva rezervāts, dabas vērtībām jāpaliek neskartām, tāpēc to apmeklēt drīkst tikai ar ikreizējas administrācijas atļauju.

Meža apsaimniekošana

Likuma 10. pants ienesis jaunumus, kas saistoši SNP meža īpašniekiem, ja zeme atrodas ārpus parka neitrālās zonas. Cirst mežu turpmāk varēs saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu, kas ir nedaudz apjomīgāks dokuments par meža inventarizāciju, uz kuras pamata meža ciršanas apliecinājumu Valsts meža dienestā Slīteres nacionālā parka meža īpašnieki var saņemt patlaban. Meža apsaimniekošanas plāna saturu noteiks SNP individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kurus pieņems līdz 01.07.2016. Pašlaik meža apsaimniekošanas plānus zvērināti meža taksatori izstrādā saskaņā ar 04.02.2014. Ministru kabineta noteikumiem nr. 67 «Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu». Derīgi ir arī spēkā esoši meža apsaimniekošanas plāni. Meža apsaimniekošanas plāns atšķirībā no meža inventarizācijas ne tikai konstatē esošo stāvokli mežā, bet arī nosaka, kādi meža apsaimniekošanas pasākumi veicami noteiktajā laika periodā.

Aizsardzības un izmantošanas noteikumi Slīteres nacionālajā parkā

Jaunā SNP likuma nodaļā «Pārejas noteikumi» teikts, ka Ministru kabinets līdz 01.07.2016. izdos likuma 3. panta otrajā daļā minētos Slīteres nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Pašlaik vadāmies pēc Ministru kabineta 13.03.2001. noteikumiem nr. 116 «Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi», kā arī Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumiem nr. 264 «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi».

 

Andra Ratkeviča,
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
daba, līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com