Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sabiedriskā apspriešana 10.09.2015. plkst. 14.06

21. IX plkst. 18.00 Dundagas pils mazajā zālē notiks «Jaunkalnu» derīgo izrakteņu atradnes paplašināšanas sabiedriskās apspriešanas sanāksme.

 

Paredzētā darbība: derīgo izrakteņu atradnes paplašināšana ar turpmāku smilts un smilts – grants ieguvi Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajā īpašumā «Jaunkalni».

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA «Talce», reģistrācijas numurs 40003133979; Stendes iela 3, Talsi, LV-3201.

Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) lēmums nr. 11-n par ietekmes uz «Natura 2000» teritoriju novērtējuma nepieciešamību pieņemts 16.10.2007. Atkārtotus nosacījumus paredzētās darbības novērtējumam VPVB izdevis 31.03.2014., pamatojoties uz SIA «Talce» 06.03.2014. iesniegumu un tam pievienotajiem materiāliem. Novērtējuma ziņojums par paredzētās derīgo izrakteņu atradnes paplašināšanas ar turpmāko smilts un smilts – grants ieguvi Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajā īpašumā «Jaunkalni» ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām «Natura 2000» — Slīteres Nacionālo parku un dabas liegumu «Kaļķupes ieleja» — sagatavots 2015. gada jūlijā.

Novērtējuma ziņojuma izstrādātājs: SIA «Vides Konsultāciju Birojs», Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014; tālr. 67557668, interneta lapa www.vkb.lv, e-pasts birojs@vkb.lv.


Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 21.09.2015. plkst. 18.00, Dundagas pils mazajā zālē, Pils ielā 14, Dundagā.

Aicinām visus interesentus no 14.09.2015. līdz 16.10.2015. iepazīties ar zemes īpašumā «Jaunkalni» paredzētās smilts un smilts – grants atradnes paplašināšanas un turpmākās derīgo izrakteņu ieguves ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām — Slīteres nacionālo parku un dabas liegumu «Kaļķupes ieleja» — novērtējuma ziņojumu un sniegt par to komentārus.

 

Ar ziņojumu var iepazīties:

  • Dundagas novada pašvaldībā, Pils ielā 5-1, Dundagā, katru darbadienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 vai interneta lapā www.dundaga.lv;
  • Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas Slīteres birojā, «Šlīteres mežniecība», Dundagas pagasts, Dundagas novads, katru darbadienu no plkst. 10.00 līdz 16.00, vaicājot sekretārei;
  • SIA «Vides Konsultāciju Birojs» telpās Ezermalas ielā 28, Rīgā, katru darbadienu no plkst. 8.30 līdz 17.30 vai interneta lapā www.vkb.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes novērtējuma ziņojuma labojumiem un papildināšanai gaidīs no 14.09.2015. līdz 16.10.2015. Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, interneta lapa www.vpvb.gov.lv; SIA «Vides Konsultāciju Birojs» Ezermalas ielā 28, Rīgā, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv un SIA «Talce» Stendes ielā 3, Talsos, LV-3201.

 

Novērtējuma ziņojums smilts-grants ieguvei Dundagas novada nekustamajā īpašumā «Jaunkalni»

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com