Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Rūpēsimies par saviem īpašumiem! 02.06.2014. plkst. 11.27

Pašvaldības policija aicina sapost īpašumus.

Dundagas novada saistošajos noteikumos noteikts, ka ēku (namu, māju) apsaimniekotājam jānodrošina ēku fasāžu (to skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu kārtīgs izskats un tīrība. Žogi un vārti laikus jāremontē, bet stipri bojātie jāatjauno vai jānojauc. Saistošie noteikumi paredz: ja neapdzīvotai un saimnieciskai darbībai neizmantotai ēkai fasāde gar ielu nav uzturama noteiktajā kartībā, tad tās logi un durvis jāaizvēr vai logu un durvju ailes jāaiznaglo, vienlaikus aizklājot fasādi ar dekoratīvu materiālu un aizsedzot visas fasādes, kas vērstas uz ielu. Šie darbi un plānotais fasādes izskats ir jāsaskaņo ar pašvaldības Būvvaldi.

Saistošie noteikumi noteic, ka pagalmos zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm un zemēs, kuru lietošanas veids ir «Pļavas», «Ganības» vai «Augļu dārzs», zāle ir jānopļauj vismaz reizi gadā līdz 15. IX!

Novada administratīvajā teritorijā pašlaik ir reģistrēti vairāk nekā 22 vidi degradējoši objekti, kas neatbilst saistošo noteikumu prasībām. Šo ēku un teritoriju īpašniekiem izsūtītas brīdinājuma vēstules ar lūgumu noteiktā termiņā sakopt īpašumus, pretējā gadījumā īpašniekus var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Daudzi īpašnieki šo normu ignorē, dažādi aizbildinoties.

Vispirms jāsakopj vidi degradējoši objekti ar tūrismu saistītās vietās, un viens no pirmajiem ir «Graudiņu» mājas fasāde un tai pieguļošā teritorija pie ceļa Dundaga – Talsi netālu no pagrieziena uz Valpeni. Atruna — īpašuma plānos nav iezīmētas ēkas. Bet dabā taču tās ir, turklāt pussagruvušas! Arī par šo objektu lems — zemes īpašnieku saukt pie administratīvās atbildības. Pašvaldības policijas darbinieki šogad, tāpat kā iepriekš, ir apsekojuši Kolkas pagasta «Vagaru» teritoriju un īpašniekam nosūtījuši brīdinājumu, norādot, ka īpašums jāsapoš līdz noteiktam termiņam. Par vēsturisku jau izvēršas gadiem ilgā pašvaldības cīņa, lai vidi nebojātu grausts Kolkā, bijušās zivju pārstrādes rūpnīcas «Baltijas zivs» teritorijā.

Par saistošo noteikumu neievērošanu fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu līdz 150 €, bet juridiskajām personām līdz 300 €. Arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152. pantā 5. daļā paredzēta atbildība pār šādiem pārkāpumiem: fiziskām personām līdz 570 €, juridiskajām personām līdz 1400 €. Naudas sodi ir iespaidīgi, tāpēc būtu vēlams sapost savus aizaugušos un jau sagrūt sākušos nekustamos īpašumus. Vienlaikus pašvaldības policija atgādina, ka tās mērķis nav sodīt iedzīvotājus par saistošo noteikumu un normatīvo aktu neievērošanu vai pārkāpšanu, bet gan rūpes par novada tēlu.

Kārlis Bogdans, Dundagas novada pašvaldības policijas inspektors

 

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
kārtība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com