Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Publiskajai apspriešanai nodots Vides pārskata projekts 28.04.2014. plkst. 15.24

Ar Dundagas novada domes 24.04.2014. sēdes lēmumu nr.107 (protokols nr. 7, 25. §) no 12. V līdz 2. VI publiskajai apspriešanai ir nodota Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016. gadam grozījumu 2. redakcija.

Vides pārskata projekts publiskajai apspriešanai nodots no 28. IV līdz 8. VI.

Vides pārskata izstrādātājs ir SIA «Baltkonsults», Kuģu iela 11–508, Rīga, LV-1048, tālrunis 67441800, www.baltkonsults.lv.

Ar dokumentiem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā, darba laikā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21. V plkst. 16.00 Dundagā, Pils ielā 14. 

Rakstiski priekšlikumi līdz publiskās apspriešanas beigām iesniedzami un adresējami Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270.

Apmeklētājus no pirmdienas līdz ceturtdienai pieņem no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00 Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā.

Lejupielādējamie faili

Vides pārskats

Vides pārskata projekta kopsavilkums

Vides pārskata projekts

Dundagas pagasta teritorijas plānojuma 2004.–2016.gadam grozījumu 1. redakcija

Dundagas novada domes 19.12.2013. sēdes lēmumu nr. 319 (sēdes protokols nr. 24, 15. §)

Dundagas novada pašreizējās situācijas raksturojums

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Dundagas pagasta funkcionālais zonējums

Dundagas ciema funkcionālais zonējums

Vīdales un Nevejas ciemu funkcionālais zonējums

Kaļķu un Pāces ciemu funkcionālais zonējums

Vēja elektrostaciju/vēja parku, kuru jauda ir lielāka par 20 kW izvietojuma analīze

Pārskata daļa

Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi (1. sējums)

Publiskās apspriešanas sanāksmes (19.02.2014.) protokols

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
plānošana, līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com