Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārta 05.03.2021. plkst. 08.40

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. «Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana» aktivitātēs: 43.02.3. «Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai» un 43.02.4. «Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai».

Sludinajums_EJZF_3_ML logotipi

Projektu iesniegumus pieņems no 2021. gada 10.aprīļa līdz 10. maijam.

Sludinājuma kopsumma ir 2 040 860,92 €.

Projektu darbības teritorija: Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.

Projektu  īstenošanas termiņš  infrastruktūras (būvniecības) projektiem ir 2 gadi, pārējiem projektiem — 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Mērķis: Veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību Ziemeļkurzemē.

 

Rīcība

EJZF2: Piekrastes dabas vērtību un vides resursu saglabāšana, tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšana.

Apbalsta apmērs 

1 240 860,92 €

Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 605 6. punktā minētā darbība

Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros tiks atbalstītas iniciatīvas, kas veicina piekrastes dabas vērtību un vides resursu atjaunošanu un saglabāšanu, iespējamu to iesaisti piekrastes atpūtas un tūrisma nozares attīstībā. Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz vides resursu saglabāšanu un vairošanu. Piemēram: atbalstu var saņemt ar atpūtu un zvejniecību saistītu vietu izveidei un infrastruktūras pilnveidošanai dabā, steķu atjaunošana tūristu un makšķernieku laivām, arī laivu ielaišanas vietas upēs, jūras piekrastē un saistītā aprīkojuma iegādēm. Pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošana, t.sk. ielu un ceļu, veloceliņu, stāvlaukumu būvniecība vai pārbūve, lai piekļūtu piekrastes objektiem vai ar zvejniecību, zivju pārstrādi saistītiem objektiem, kā arī lai mazinātu antropogēno slodzi[1] uz dabas vērtībām.

Atbalsts paredzēts arī zivsaimniecības ražošanas ēku siltināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai, notekūdeņu un virszemes ūdeņu novadīšanas sakārtošanai.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

100 000 €, 650 000 € pašvaldību projektiem

 

Ar būvniecību saistītiem projektiem ir jābūt vismaz būvprojektam minimālā sastāvā, kas iesniegts BIS sistēmā, un saņemtai būvatļaujai.

Maksimālā atbalsta intensitāte

30% — lielam uzņēmumam, 50%, 80% — ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% — sabiedriskā labuma projektiem

 

Rīcība

EJZF3: Piekrastes teritoriju publiskās infrastruktūras pilnveidošana, zvejas un jūras kultūras mantojuma pieejamība.

Apbalsta apmērs 

800 000,00 €

Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 605 6. punktā minētā darbība

Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG piekrastes teritoriju un Ventspils pilsētas pašvaldību teritoriju publisko infrastruktūru ar mērķi saglabāt un lietderīgi izmantot jūras un jūras piekrastei raksturīgo kultūras mantojumu. Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un publisko pieejamību, nodrošināt tā pieejamību nākamajām paaudzēm. Pašvaldību projektu nepieciešamībai jābūt pamatotai vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos.

Atbalsts uz materiālā vai nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu vērstiem projektiem, kuri veicina vietējo uzņēmējdarbību vai iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Kā kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanas pasākums ir uzskatāms arī vietējo mājražotāju un zivju produktu tirgošanas un lokālu pasākumu norises vietu izveide piekrastes ciemos. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties sabiedrībā.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

100 000 €, 650 000 € pašvaldību projektiem

 

Ar būvniecību saistītiem projektiem ir jābūt vismaz būvprojektam minimālā sastāvā, kas iesniegts BIS sistēmā, un saņemtai būvatļaujai.

Maksimālā atbalsta intensitāte

50%, 80% — ar piekrastes zveju saistītam projektam, 90% — sabiedriskā labuma projektiem

 

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā telpās) vai Ventspilī Kuldīgas iela 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

 

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

 

Kontaktperosnas:

  1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
  2. Konsultante Evita Roģe – tel.29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv

 

Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» koordinatore Gunta Abaja[1] Antropogēnā slodze — Tieša vai netieša cilvēku un viņu saimnieciskās darbības iedarbība uz dabu kopumā vai uz tās atsevišķiem komponentiem un elementiem (ainavām, dabas resursiem u. tml.). Pārmērīga antropogēnā slodze var novest pie teritorijas dabisko īpašību zaudēšanas.

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Sludinājums
Atslēgvārdi
projekti, Vietējo iniciatīvu projekti
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com