Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Plāno jaunus sociālos pakalpojumus un atbalsta iespējas Kurzemē 29.03.2016. plkst. 07.44

Projekta «Kurzeme visiem» logotipi

Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstitucionalizācijas  process, lai ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. To Kurzemē īsteno ar Eiropas sociālo fondu līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) projektā «Kurzeme visiem». Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem — 19 Kurzemes pašvaldībām, to skaitā Kuldīgas pašvaldību, Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) «Kurzeme» un 4 bērnu namiem. Projekta «Kurzeme visiem» finansējums un atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs pieejams līdz 2022. gadam.

16. III Kuldīgā tikās visi Kurzemes partneri, pulcējot 45 dalībniekus no Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Grobiņas, Kuldīgas, Liepājas, Mērsraga, Nīcas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldībām. Tās galvenokārt pārstāvēja sociālo dienestu pārstāvji, bet līdzi darbojās arī citi pašvaldību darbinieki. No VSAC «Kurzeme» piedalījās vadības pārstāvji un tā 6 filiāļu — «Aizvīķu», «Dundagas», «Gudenieku», «Ilģu», «Liepājas» un «Veģu» — darbinieki, bet bērnu aprūpes iestādes pārstāvēja vadība vai darbinieki no Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnu nama, Talsu novada Strazdes bērnu nama, Ventspils pilsētas sociālās aprūpes nama «Selga» un Ventspils novada bērnu nama «Stikli». Līdzi darbojās arī Vaiņodes internātpamatskolas pārstāvis.

Dalībnieki uzzināja  par deinstitucionalizāciju, par projektu un tā mērķgrupām, Eiropas sociālo fondu līdzfinansējuma paredzētajām aktivitātēm un 2016. gada darbiem.

Deinstitucionalizācijā un projektā «Kurzeme visiem» paredzētās aktivitātes būs pieejamas:

  • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir I un II grupas invaliditāte un kas šobrīd dzīvo vai arī varētu nonākt VSAC;
  • līdz 18 gadus veciem bērniem, kas atrodas bērnu namos jeb ārpusģimenes aprūpes institūcijās;
  • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kam noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
  • iespējamajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm.

 

Galvenais 2016. gada uzdevums deinstitucionalizācijai Kurzemē ir izvērtēt mērķgrupu vajadzības un vēlmes un pēc tam izstrādāt katram individuālu atbalsta plānu. Līdz gada beigām paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona kopējo deinstitucionalizācijas plānu, kā arī visu Kurzemes bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plānus. Labklājības ministrija deinstitucionalizācijai Kurzemē ir plānojusi reorganizēt arī vienu no 6 VSAC «Kurzeme» filiālēm, konkrēto filiāli paziņojot līdz 31. III.

Pēc reģionālā deinstitucionalizācijas plāna izstrādes tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pieejamo finansējumu pašvaldībām infrastruktūras un jaunu pakalpojumu izveidei. Tādējādi plānots palīdzēt tām personām ar garīgiem traucējumiem, kas vēlēsies uzsākt patstāvīgāku dzīvi ārpus ilgstošas aprūpes iestādēm, un bērniem aprūpes iestādēs, pārveidojot tos par ģimeniskai videi pietuvinātiem. Personām ar garīga rakstura traucējumiem paredzēts nodrošināt tādus sabiedrībā balstītos pakalpojumus, kā aprūpe mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumus, vajadzības gadījumā atbalstot vai konsultjot individuāli vai grupās. Savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem būs nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, piemēram, konsultācijas vai aprūpe bērniem ar invaliditāti līdz 4 gadu vecumam un «atelpas brīža» pakalpojums.

Jau tagad pašvaldības, kas ir noslēgušas sadarbības līgumus projekta «Kurzeme visiem» ieviešanā, var piedāvāt aprūpes pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par īpašas kopšanas vajadzību. Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu līdz 50 stundām nedēļā, bet «atelpas brīža» pakalpojumu piedāvā bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm. Tā būtība ir piedāvāt īslaicīgu — līdz 30 dienām gadā — aprūpi jebkura vecuma bērnam ar invaliditāti un palīdzību ģimenei, kurai darba vai citu apstākļu dēļ (piemēram, komandējums, bēres) ir jādodas izbraukumā. Aprūpes un «atelpas brīža» pakalpojumus var pieprasīt pašvaldības sociālajā dienestā, kas atbilstoši individuālajai situācijai un saskaņojot ar Kurzemes plānošanas reģionu, to piešķirs un organizēs tā sniegšanu.

Klātesošos sīkāk iepazīstināja ar 2016. gada apjomīgākās aktivitātes — mērķgrupu vajadzību izvērtēšanas un individuālo atbalsta plānu izstrādes — organizēšanu. Vērtēšana  un individuālo atbalsta plānu izstrāde sāksies vasaras vidū. Paredzēts, ka Kurzemē izvērtēs 956 personas, no kurām 193 būs bērnu namu bērni, 416 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 347 personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Partneri vienojās, ka vienkāršāk būs apzināt izvērtējamās personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas dzīvo sociālās aprūpes centros un izteiks vēlmi pāriet dzīvot pašvaldībā. Krietni sarežģītāk ir apzināt izvērtējamos bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un to ģimenes, jo nedz valstī, nedz pašvaldībās šīs mērķgrupas neuzskaita un trūkst ziņas. Kā vienu no risinājumiem izvēlējās iespēju sadarboties ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un medijiem. Pēc vajadzību un ģimenes situācijas izvērtēšanas un individuālā atbalsta plāna izstrādes, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes varēs saņemt atbalsta plānā noteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas. Jāuzsver, ka atbalstu varēs saņemt arī bērnu likumiskie pārstāvji un audžuģimenes, piemēram, tie var būt psihologa vai rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija vai izglītojošas atbalsta grupas.

Tikšanās noslēgumā visiem projekta partneriem piedāvāja aicināt projekta «Kurzeme visiem» vadības grupas pārstāvjus uz pašvaldībām un iestādēm, lai detalizētāk pārrunātu neskaidros deinstitucionalizācijas procesa un projekta ieviešanas jautājumus, tostarp pieaicinot darbiniekus un mērķa grupu. KPR pārstāvji atzina, ka būtu vēlams laikus tikties ar VSAC dzīvojošajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai tās sagatavotu gaidāmajam izvērtēšanas procesam un informētu par plānotajiem jaunajiem pakalpojumiem.

Projektu «Kurzeme visiem» (projekta nr. 9.2.2.1./15/I/004) finansē Eiropas Sociālais fonds un līdzfinansē Latvijas valsts.


Inese Siliņa   
projekta «Kurzeme visiem» sabiedrisko attiecību speciāliste    
m.tel. 29811722, inese.silina@kurzemesregions.lv

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
Kurzeme visiem, projekts
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com