Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektu īstenošanai2014. gadā 04.09.2014. plkst. 15.06

Dundagas novada domes 28. VIII sēdē skatīja jautājumu par finansējuma piešķiršanu aktivitātēm, kas paredzētas projektu konkursā «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».

Projekta konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību Dundagas novadā, atbalstot Dundagas novada vietējo iniciatīvu projektus, kas popularizē novadā kultūrizglītības, sporta un brīvā laika, pašnodarbinātības un  vides sakopšanas aktivitātes, kā arī iedzīvotāju iesaistīšanos tajās.

Projekta iesniedzējs varēja būt jebkura iedzīvotāju grupa, gan reģistrēta, gan nereģistrēta, ar to saprotot gan fiziskas personas, gan sabiedriskas organizācijas: interešu grupas, biedrības, klubus, fondus, draudzes u.c., kas darbojas vai vēlas darboties  Dundagas novadā vai kuru darbība ir saistīta ar Dundagas novada vērtību daudzināšanu.

2014. gadā projektu konkursā pieteicās septiņi pretendenti, bet pašvaldība atbalstīja un piešķīra finansējumu pieciem projektiem:

1. Informācijas zīmes lībiešu krasta ciemos — 480,00 €

Iesniedzējs: biedrība «Randalist»

Projektā paredzēts izveidot un uzstādīt Baltijas jūras piekrastes ciemos vienota stila informācijas stendus un norādes zīmes ar uzrakstiem latviešu un lībiešu valodā kā liecību par seno zvejnieku ciemu saimniecisko infrastruktūru un līvu kultūras mantojumu. Projekta rezultātā uzstādīs 5 informatīvos stendus, 17 katedras tipa stendus un 8 norādes zīmes.

2. Drošība un sakārtota vide — mūsu prioritāte  — 1000,00

Iesniedzējs: Brīvības ielas 2 Dundagā iedzīvotāji

Projektā paredzēts uzlabot daudzdzīvokļu mājas Dundagā, Brīvības ielā 2, infrastruktūru, sakārtot, labiekārtot mājai piegulošo teritoriju, nodrošināt glābšanas un apkalpojošo dienestu (Ātrās medicīniskās palīdzības, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas Pasta) netraucētu piekļuvi mājai. Galvenais pasākums — izveidot stāvvietas mājas iedzīvotāju automašīnām brīvajā mājai piekrītošā zemes laukumā, tā atbrīvojot netraucētu piekļuvi mājai un komunikācijām, kas izvietotas mājas sētas pusē.

3. Ēvažu autostāvvietas sakopšana  — 75,00

Iesniedzējs: Uģis Auliks

Projekta mērķis ir Ēvažu auto stāvlaukuma uzturēšana sakoptā stāvoklī.

4. Autores Baibas Šuvcānes manuskripta «Sauc par Vaidi mūsu ciemu…» izdošana  — 1000,00

Iesniedzējs: Baiba Šuvcāne

Projekta īstenošana balstās nepieciešamībā saglabāt informāciju par lībiešu mutvārdu vēsturi, nemateriālo kultūras mantojumu, vajadzībā popularizēt tradicionālo lībiešu kultūru un kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt tradicionālā dzīves veida pārmantošanu un lībiešu etniskās identitātes un tradīciju saglabāšanu. Pasaule strauji mainās, un tāpēc būtiski ir saglabāt tautas atmiņā saglabājušās emocionālas un personīgas liecības par aizgājušo laiku nākamajām paaudzēm.

5. Dzeramā ūdens urbuma izveidošana pie Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas — 990,00

Iesniedzējs: Kolkas ev.- lut. baznīcas draudze

Projekta mērķis ir ierīkot baznīcas dzeramā ūdens urbumu un labiekārtot spices apkārtni.

Kopumā pašvaldība projektu konkursa realizācijai 2014. gadā atvēlēja 3545,00 €, un paredzēts, ka šādu projektu konkursu izsludinās arī nākamajā gadā.

Lai vienotos par līgumu noslēgšanu un veiksmīgu projekta pabeigšanu vēl šajā gadā, tuvākajā laikā pašvaldība sazināsies ar visiem projekta realizētājiem.

Plašāka informācija par vietējo iniciatīvu projektiem atrodama interneta vietnes sadaļā Vietējo iniciatīvu projekti.

Lejuplādējamie faili

Dundagas novada domes 28.08.2014. sēdes lēmums nr. 208 (sēdes protokols nr. 13, 4.§) «Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» vērtēšanas komisijas priekšlikumiem par finansējuma piešķiršanu projektu realizēšanai 2014. gadā»

 

Lauris Laicāns,
Dundagas novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs
Tel. 63237857; Mob.28693477
e-pasts: lauris.laicans@dundaga.lv 

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
projekts, līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com