Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pieņem projektu konkursa iesniegumus zivsaimniecībā 02.01.2017. plkst. 11.44

Sludinajums_EJZF_3_ML logotipi

Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu nepārtrauktās pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 43.02. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana aktivitātēs: 43.02.1. Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos un 43.02.2. Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.

Projektu iesniegumus pieņems  no 01.02.2017. līdz 31.12.2018.
Sludinājuma kopsumma 385 897,93 €
Projektu darbības teritorija Dundagas novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas un Vārves pagasts un Ventspils pilsēta.

Projektu īstenošanas termiņš

Infrastruktūras (būvniecības) projektiem 2 gadi, pārējiem projektiem — 1 gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība

EJZF1: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana.

Mērķis: Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un paaugstināt to konkurētspēju.

Atbalsta apmērs 

385 897,93 €.

Atbilstošā MK Noteikumu nr. 605 6. punktā minētā darbība

  1. Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
  2. darbību dažādošanai zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.

Rīcības apraksts

Rīcībā paredzēts atbalstīt vietējās rīcības grupas teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai — arī ražošanas procesa uzlabošanu, tirdzniecības veicināšanu, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanu. Piemēram, atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei.

Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Papildu atbalsts projektiem, kas paredz radīt inovatīvus produktus vai pakalpojumus.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 €;

100 000 € — infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā atbalsta intensitāte

50%;

30% — lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja maiņai,

70% — inovatīvam projektam,

80% — kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam.

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības interneta lapā: http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/fisheries/ZKriteriji

Ar Ziemeļkurzemes partnerības sabiedrības virzītu vietējās attīstības( SVVA) stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija birojā Dundagā, Pils iela 14 (Dundagas pils otrajā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī, Skolas ielā 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības interneta lapā: www.ziemelkurzeme.lv un LAD interneta lapā: www.lad.gov.lv.


Saziņas personas:
koordinatore Gunta Abaja, tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
konsultante Evita Roģe, tel. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātus ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Gunta Abaja, biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija koordinatore                  

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
projekti
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com