Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pieņem projektu konkursa iesniegumus vietējās ekonomikas stiprināšanai 02.01.2017. plkst. 12.58

Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju aktivitātē: 19.2.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas.

 

Sludinajums_ELFLA_2k_ML LOGOTIPI

Projektu iesniegumus pieņems no 01.02.2017. līdz 01.03. 2017.

Sludinājuma kopsumma: 571 668,04 €.

Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagasts. Projektiem, kuros plāno iegādāties mobilo tehniku vai apmācīt darbiniekus produktivitātes kāpināšanā, ir iespējama plašāka darbības teritorija.

Projektu īstenošanas termiņš: infrastruktūras (būvniecības) projektiem 2 gadi, pārējiem projektiem — 1 gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība

ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.

Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.

Atbalsta apmērs 

571 668,04 €.

Atbilstošā MK noteikumu nr. 590 5. punktā minētā darbība

  1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
  2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
  3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā realizē vietējo produkciju un ievieš jaunus realizācijas veidus.
  4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcībā paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošajiem mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī valsts nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 €;

100 000 € — infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Maksimālā atbalsta intensitāte

70%;

80% — kopprojektiem.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji pieejami biedrības interneta lapā: http://www.ziemelkurzeme.lv/projects/rural-development/Kriteriji/

 

Ar Ziemeļkurzemes partnerības sabiedrības virzītu vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju 2015.–2020. gadam var iepazīties un iesniegt projekta iesniegumus papīra dokumenta formā biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija birojā Dundagā, Pils iela 14 (Dundagas pils otrajā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī, Skolas iela 4 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības interneta lapā: www.ziemelkurzeme.lv, un LAD interneta lapā: www.lad.gov.lv.

Saziņas personas:
koordinatore Gunta Abaja, tel. 29172814, zba@dundaga.lv,
konsultante Evita Roģe, tel. 29295234, evita.roge@ventspilsnd.lv

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā EPS, kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātus ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Gunta Abaja, biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija koordinatore

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
projekti
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com