Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Grāmatas «Diždundaga» atvēršana 23.05.2017. plkst. 11.00

Pašvaldība tikko no tipogrāfijas ir saņēmusi pirmos 300 grāmatas «Diždundaga» eksemplārus. Sestdien, 27. maijā, ikviens interesents varēs uzzināt grāmatas tapšanas gaitu un izdevumu iegādāties.
Maija pēdējā sestdienā, 27. V,  dundadzniekus uz atvēršanas svētkiem aicina grāmatas «Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu» radošā komanda. Monogrāfiskais rakstu krājums tapis Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes vadībā, grāmatu izdod apgāds «Zinātne».

Divus gadus pēc kārtas — 2014. un 2015. gadā — Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieku un folkloras studentu grupa, piedaloties arī brīvprātīgiem palīgiem, pavadīja skaistas vasaras nedēļas tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcijā Dundagas novadā, kopā pierakstot vairāk nekā 200 cilvēku dzīvesstāstus.

Ieraudzītais, saklausītais un izjustais Dundagas novadā ir krājuma 19 autoru veltījums Dundagas pagastam tā nozīmīgajā un skaistajā 150 gadu jubilejā.

Krājumā apcerētas galvenokārt tās lietas, kas novadā visvairāk piesaistīja ekspedīcijas dalībnieku — ārpusnieku — skatu. Tāpat tika pievērsta īpaša uzmanība tam, par ko līdz šim mazāk rakstīts un arī tam, uz ko Dundagas iedzīvotāji paši visvairāk vērsa uzmanību,  stāstot intervētājiem par savu dzīvi.

Monogrāfiskajā rakstu krājumā ietverti apcerējumi, kas galvenokārt balstās savāktajā mutvārdu vēstures materiālā, piemēram, par ebreju tautības iedzīvotājiem, kuri vācu okupācijas laikā slēpušies Dundagas mežos vai bijuši ieslodzīti koncentrācijas nometnē Dundaga-1; vai par dzīvi novadā padomju laikā, kad Kurzemes piekraste bija stingri apsargāta PSRS ārējā rietumu robeža un citiem salīdzinoši jauniem novada vēstures posmiem. Tāpat lauka pētījumos diezgan daudz tika uzzināts par Dundagas novada tradīcijām (par novada māju iekštelpu un ārtelpas veidošanas paņēmieniem un sakopšanu; par zemes vērtību un mantošanas ieražām Dundagas novadā; par tautas dziedniecības tradīciju — ārstniecības augu vākšanu un lietošanu, dziedināšanas līdzekļiem, arī par vārdošanu un citiem veselības atjaunošanas paņēmieniem; par Dundagas novada tradicionālajiem ēdieniem un to pagatavošanu; par Dundagas izloksnes īpatnībām), par Dundagu kā  vairāku rakstnieku un mākslinieku iedvesmas vietu un citiem novadu raksturojošiem aspektiem.

Krājumā ievietoti arī apcerējumi par novada vēsturi un arheoloģiju, kas balstīti rakstītajos vēstures avotos un arheoloģiskajos izrakumos iegūtajās liecībās. Te būs atrodama arī «Dundadzniekā» savulaik daudzos turpinājumos publicēto Aļņa Auziņa aprakstu par Dundagas novada ciemiem esence. 

Dundagas novadā bijusi spēcīga ne tikai luterāņu, bet arī baptistu baznīca. Krājumā ievietots Lateves ciema Lapiņu mājās dzimušā Anda Erdberga (1875–1968) plašo atmiņu fragments par baptistu rosību Dundagā un vēlāk Brazīlijā. Krājumā ievietotas arī vairāku citu Dundagas iedzīvotāju (Friča Dinsberga, Gunāra Anševica) atmiņas. Tāpat arī krājums piedāvā ielūkoties dundadznieka Kārļa Ludeviga plašajā dzimtas fotoarhīvā, kas vienlaikus ir bagāta liecība gan par dundadzniekiem dzimtajās mājās, gan plašajā pasaulē.

Krājuma autori pamatā ir Latvijas Universitātes mācībspēki un pētnieki (Janīna Kursīte, Jolanta Stauga, Sigita Kušnere, Ilze Mileiko, Ingus Barovskis, Māra Zirnīte) un doktoranti (Kristīne Rotbaha, Indra Čekstere, Austra Celmiņa-Ķeirāne, Ieva Ančevska). Autoru pulkā ir arī arheologs un Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Juris Urtāns, filoloģijas doktore Jana Vērdiņa, Kandavas muzeja zinātniskais līdzstrādnieks Agris Dzenis, sociālo zinātņu maģistre Elīna Kursīte, muzeja un pētniecības centra «Latvieši pasaulē» pētniece Brigita Tamuža, mākslas zinātņu doktore Inga Sindi un krājuma jaunākā autore – LU Sociālo zinātņu fakultātes studente Lingita Lina Bopulu.

Jāatzīmē, ka viena no krājuma autorēm — Māra Zirnīte, Latvijā pieredzējušākā dzīvesstāstu pētniece, savu pētniecisko darbību Dundagas novadā (un plašāk — Kurzemē) aizsākusi jau 20. gs. 70.–80.gados, paspējot nointervēt šeit dzīvojošo lībiešu dzimtu gados vecākos pārstāvjus. Balstoties gan pēdējo gadu interviju materiālā, gan agrāk veiktajās intervijās, viņa savā rakstā izveido plašu un padziļinātu Dundagas novada cilvēku (kā lībiešu, tā latviešu) raksturojumu.

Monogrāfiskais rakstu krājums veido plašu un atvērtu skatījumu uz Dundagas novadu tā dažādos vēstures posmos, akcentējot divus laika nogriežņus (senvēsturi un neseno — 20.gadsimta — vēsturi), taču atsevišķu ekskursu veidā ietiecoties arī citu gadsimtu norisēs.

Sirsnīgs paldies visiem dundadzniekiem, kuri piekrita dalīties ar savas dzīves notikumiem! Uz tikšanos grāmatas atvēršanas svētkos 27. maijā plkst. 16 Dundagas Kultūras pilī!

Jolanta Stauga

 

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
kultūra
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com