Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Ministru kabineta noteikumu projekta «Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi» sabiedriskā apspriešana 02.02.2016. plkst. 16.17

19. II plkst. 15.00 Mazirbes internātpamatskolā, Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbē, notiks Ministru kabineta (MK) noteikumu projekta «Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi» (turpmāk — noteikumu projekts) sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Uz sanāksmi aicināti visi interesenti.

Slīteres Nacionālais parks (SNP) atrodas Dundagas novada Kolkas un Dundagas pagasta teritorijā, tā platība ir 16 414 ha. 2015. gadā stājās spēkā jaunais SNP likums, kurā būtiski mainīts teritorijas zonējums, kā rezultātā ciemu centri iekļauti neitrālajā zonā, kā arī dabas lieguma zonā esošie privātīpašumi iekļauti ainavu aizsardzības zonā.

Pašlaik SNP teritorijā ir spēkā MK 13.03.2001. noteikumi nr. 116 «Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi», kā arī MK 16.03.2010. noteikumi nr. 264 «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi». Sabiedriskajai apspiešanai nodotajā noteikumu projektā ir aktualizētas normas, kas izriet no grozījumiem SNP likumā un citu nozaru likumu grozījumiem.

Noteikumu projekta desmit nodaļās noteikti gan vispārīgi aprobežojumi, kas ir spēkā visā SNP teritorijā, gan katrai SNP funkcionālajai zonai (stingrā režīma, regulējamā režīma, dabas lieguma, ainavu aizsardzības un neitrālā zona) specifiski aprobežojumi, to skaitā jaunumi medību tiesību īpašniekiem, kā arī teritorijas apmeklētājiem. Devītā nodaļa precizē meža apsaimniekošanas plānu izstrādes, noformēšanas un izvērtēšanas kārtību, kas saistoša SNP meža īpašniekiem, kuru īpašumi neatrodas neitrālajā zonā.

Iepazīties ar noteikuma projekta pilnu tekstu var no 11. II gan interneta vidē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vietnē www.varam.gov.lv (sadaļā «Normatīvo aktu projekti dabas aizsardzības jomā»), gan uz vietas, darba laikā atnākot uz Kolkas pagasta pārvaldi (Brigas, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275) vai Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Kurzemes reģionālās administrācijas (KRA) biroju («Šlīteres mežniecība», Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270).

Tiem SNP piekrastes ciemu iedzīvotājiem, kuriem nav pieejams internets un arī nokļūšana Kolkā vai Šlīterē rada grūtības, iespējams pieteikties noteikumu projekta izdrukas saņemšanai savā pastkastītē, zvanot Andrai Ratkevičai pa tel. 28385025.

Priekšlikumus un komentārus par noteikumu projektu rakstiski var sūtīt līdz 10.03.2016. uz pasta adresi «Šlīteres mežniecība», Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270 vai e-pastu kurzeme@daba.gov.lv.

Ziņojam arī, ka top SNP konsultatīvā padome, kuras uzdevums ir veicināt un atbalstīt institūciju sadarbību, lai īstenotu SNP, Grīņu dabas rezervāta un Moricsalas dabas rezervāta izveidošanas mērķus, tādēļ aicinām līdz 10.03.2016. organizācijām, kuras tieši pārstāv meža un zemes īpašnieku vai aizsargājamās teritorijas iedzīvotāju intereses, rakstiski pieteikties dalībai konsultatīvajā padomē, kā arī deleģēt personu, kas pārstāvēs organizāciju. Konsultatīvā padome darbosies saskaņā ar MK 15.09.2015. noteikumiem nr. 528 «Slīteres Nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums».

Dace Sāmīte, DAP KRA administrācijas direktore

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com