Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Visi sēnēs 03.10.2013. plkst. 10.39

Rudens ir sēņu laiks. Kad kartupeļi novākti, labība nokulta, prāts tā vien nesas paņemt grozu un doties uz sev vien zināmām labajām sēņu vietām.

Aicinām visus sēņu mīļotājus sestdien, 5. oktobrī plkst. 10.30 Dundagas pils mazajā zālē uz Sēņu semināru. Semināra pirmajā daļā Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja Inita Dāniele, zinošākā sēņu speciāliste Latvijā, pastāstīs par sēņu iedalījumu, par to, kādas pazīmes jāņem vērā to atpazīšanā, atbildēs uz jautājumiem. Ja dalībnieki būs groziņā paņēmuši līdz sev nezināmās sēnes, lektore palīdzēs atpazīt arī tās.

Semināra otrajā daļā pēc kafijas un smalkmaizītēm brauksim uz mežu, staigāsim, lasīsim groziņos visu, ko pazīstam un nepazīstam.


Nāc dziedāt! 03.10.2013. plkst. 10.38

Dundagas jauktais koris aicina: «Nāc dziedāt!»

Kora mēģinājumi notiek Dundagas pilī pirmdienas vakaros no plkst. 19.00.

Ja gribi pievienoties, sazinies, vai vienkārši atnāc!
«Hāgenskalna muzikanti» 03.10.2013. plkst. 10.33

5. X plkst. 14.00 Kolkas tautas namā muzicēs «Hāgenskalna muzikanti».

Ieeja Ls 2,00, pensionāriem un invalīdiem bez maksas.Novada plānošanas dokumenta izstrāde 09.09.2013. plkst. 09.31

Pašvaldība turpina aizsākto Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas plānošanas procesu.

Izstrādājot Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu aicinām sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties organizētajās plānošanas darbnīcās, izteikt savu viedokli publiskās apspriešanas laikā, piedalīties organizētajās sabiedriskajās apspriedēs un izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus iedzīvotāju aptaujā.


Seminārs par eiro ieviešanu 28.08.2013. plkst. 13.19

10. X, plkst. 10.00 Dundagas pils Mazajā zālē informatīvs seminārs «Eiro ieviešana Latvijā».

Lektori no Finanšu ministrijas Eiro biroja.


Komentāri: 2

Olimpiskā diena mūsu novadā 28.08.2013. plkst. 11.43

27. IX astoņdesmit trīs Latvijas vietās notika Olimpiskā diena, arī Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā.


Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu 03.05.2013. plkst. 12.08

Ar Dundagas novada domes 25.04.2013. sēdes lēmumu Nr. 92 (prot. Nr. 7, 24. §) publiskajai apspriešanai ir nodots detālplānojuma projekts nekustamā īpašuma «Steķi» (kadastra Nr. 8862 002 0250) zemes vienībai ar apzīmējumu 8862 002 0105. Publiskā apspriešana notiks no 06.05.2013. līdz 27.05.2013.


Kultūras pieminekļu aizsargjoslas 14.01.2013. plkst. 13.17

Aicinām sniegt ierosinājums kultūras pieminekļu aizsargjoslām Dundagā.

2013. gada sākumā no visiem 3548 Dundagas pagasta iedzīvotājiem Dundagā dzīvo 1675 jeb gandrīz puse. Ciemā atrodas 8 arhitektūras un arheoloģijas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kuriem ir noteikta 500 m liela aizsargjosla. Ne visas no šīm teritorijām ir funkcionāli saistāmas ar pašiem pieminekļiem, piemēram, ir apbūvētas vai atrodas pārāk tālu, bet tik un tā tajās ir spēkā dažādi aprobežojumi.

Lai samazinātu aizsargjoslu lielumu un apgrūtinājumus, ir uzsākta aizsargjoslu projekta izstrāde šādiem valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem Dundagā: Parks; Dundagas pils; Dundagas luterāņu baznīca; Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka un parks; Kalna dārzs – pilskalns; Dundagas viduslaiku pils; Dundagas pilskalns un Dundagas baznīcas senkapi.


Lībiešu krasta grafiskā zīme 22.03.1900. plkst. 10.51

Lībiešu krasta grafisko zīmi var izmantot visi, kas ikdienā uztur un daudzina lībiešu krasta tradīcijas. Zīme lietojama mārketinga un komunikācijas vajadzībām – brošūrās, mājas lapās, uz suvenīriem un citur.


1 ... 377 378 379 380