Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Putnu vērošana Kolkasragā 10.04.2014. plkst. 21.28

12. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 13.00 zoologa un vides inspektora Viļņa Skujas vadībā būs iespējas vērot putnus.

Kolkasragā ir iespēja vērot un sastapt gandrīz visas Latvijā sastopamās putnu sugas. Turklāt Kolkasraga piekrastes ūdeņi un Irbes šaurums ir nozīmīga barošanās vieta caurceļojošajiem un ziemojošajiem ūdensputniem.


Kā sauksim ielu? 10.04.2014. plkst. 15.53

Nekustamajam īpašumam «Uz glābšanas dienestu» ar kadastra nr. 8850 020 0469 (0,3 ha liels), ir jāpiešķir ielas nosaukums. Tas ir ceļš, kas ved gar Baptistu baznīcu, gar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteni līdz Stacijas ēkai.

Stacijas iela jau Dundagā ir. Attīstības un plānošanas komitejas sēdē nolēma līdz 24. IV sarīkot aptauju un izvēlējās nosaukumam variantus Dzelzceļa iela vai Bānīša iela.


Dundagas piensaimnieki kāpina apgrozījumu 09.04.2014. plkst. 17.22

9. IV Dundagas pilī piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības  (PLPKS) «Dundaga» gadskārtējā biedru pilnsapulcē par tās valdes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja  Gunti Pirvitu. PLPKS «Dundaga» apgrozījums  pērn, salīdzinot ar 2012. gadu, pieaudzis par 7%, sasniedzot € 2 077 128.   


Piešķirtas 16 jaunas adreses 09.04.2014. plkst. 17.05

Sešpadsmit objektiem Dundagas novadā ir piešķirtas jaunas adreses.


Plānošanas dokumentu izstrādes maratons tuvojas finišam 09.04.2014. plkst. 16.31

Kopš pērnā rudens noris aktīvs darbs, izstrādājot Dundagas novadam būtiskus plānošanas dokumentus — Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Attīstības programmu.

Darba gaitā sistematizēti apjomīgi datu apcirkņi par būtiskākajām ar novadu saistītajām jomām, apkopoti iedzīvotāju viedokļi, kas iegūti 3 dažādās iedzīvotāju aptaujās, un galvenais — plānošanas dokumentos iekļautas aptuveni 70 īpaši aktīvo novadnieku idejas, priekšlikumi un labās domas, kas izteiktas plānošanas darbnīcās un pārtapušas nākotnes redzējumā, dažāda termiņa mērķos vairāk nekā īstenojamās rīcībās.


Domes ārkārtas sēde nr. 6 09.04.2014. plkst. 14.50

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes  ārkārtas  sēdi nr.  6 10. IV plkst. 11.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

  1. Par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā «Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai».
  2. Par piedalīšanos atklātajā projektu konkursā «Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem».
  3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai «Randalist»  EZF  projekta realizēšanai.

Nodibināta Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība 09.04.2014. plkst. 12.00

Marta beigās šāda biedrība reģistrēta Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Ideju par Dundagas vidusskolas atbalsta biedrību tobrīd vēl tikai topošajai skolas vecāku padomes vadītājai Tamārai Kaudzei pērnā gada nogalē ierosināja vidusskolas direktores vietniece Inese Freimute. Lai arī sākotnēji Tamārai doma šķita sveša un biedējoša, dzirdētais bija kritis auglīgā augsnē. Brīvajos brīžos Tamāra meklēja informāciju internetā par pieredzi skolu atbalsta biedrību dibināšanā un to darbībā, konsultējās ar  Kurzemes NVO atbalsta centru Talsos, un tagad ir tapusi jauna biedrība!


2014. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet... 09.04.2014. plkst. 08.00

Leduskalna redzamā daļa ir tas, ko skatām uz skatuves. Deviņas desmitdaļas publikai neredzamā darba — visa sagatavošanās, arī klupšana un krišana, viss tā saucamais melnais darbs — tas, kas paliek «aiz kadra».  Tā dzīvē iekārtots,  ne tikai pasākumus rīkojot, bet tieši skaistu koncertu laikā par to gribas aizdomāties.

No 10. aprīļa vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos. Vai nabonējiet to pastā! Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

 Dundagas bērnudārzs svin jubileju 08.04.2014. plkst. 18.33

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» svin iestādes 30 gadu jubileju.

  • 8. IV izstādes «Mans bērnudārziņš» atklāšana.
  • 9. IV no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 atvērto durvju diena.
  • 11. IV jubilejas balle Dundagas pilī.

Konkurss «Ak, pavasar, ak, pavasar...» Dundagā 08.04.2014. plkst. 15.57

5. IV Dundagas pilī notika novada dziedošo talantu konkurss «Ak, pavasar, ak, pavasar...».

Vislielākās skatītāju simpātijas ieguva Laine Šmite ar Jāņa Lūsēna un Normunda Beļska dziesmu «Savādā pasaule», Toms Zoss, Ģirts Jānbergs, Jānis Freibergs un Jānis Zadiņš ar Dona dziedāto dziesmu «Signāls», kā arī Daniēla Sanija Kokareviča un deju grupa «Sensus» ar Zigmāra Liepiņa un Andra Zeibota dziesmu «Ai, vanna».


Ceturtdien, 10. IV Dundagas novada bibliotēkas slēgtas. 07.04.2014. plkst. 16.55

Ceturtdien, 10. IV Dundagas novada bibliotēkas slēgtas.

Bibliotekāri piedalās seminārā Talsu Galvenajā bibliotēkā.
Atvainojiet par sagādātajām neērtībām!


Izveidotas vēlēšanu komisijas 07.04.2014. plkst. 13.04

Eiroparlamenta vēlēšanu nodrošināšanai Dundagas novadā  4. IV izveidotas 5 vēlēšanu iecirkņu komisijas.


1 ... 243 244 245 ... 262