Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kūdras ieguves paplašināšana kūdras atradnē «Piltenes purvs» 03.12.2020. plkst. 12.56

Paziņojums par kūdras ieguves (izstrādes) paplašināšanas kūdras atradnē «Piltenes purvs»  11,216 ha platībā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: kūdras ieguves (izstrādes) paplašināšanas kūdras atradnē «Piltenes purvs»  11,216 ha platībā.

Ierosinātāja: AS «Agaris Latvia», reģ. nr. 400030095481, Misas kūdra 17, Misa, Vecumnieku novads, LV-3906.

Paredzētās darbības norises vieta: nekustamā īpašuma «Valsts mežs Dundagas centrālais» Dundagas pagastā Dundagas novadā (kadastra Nr.8850 002 0117) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 021 0098 8002.

Purva teritorija atrodas Dundagas novadā. Atradnes teritorija atrodas pie pašvaldības nozīmes ceļa «Piltene – Mazpiltene». Valsts vietējie autoceļi V1375 «Kaļķi – Druvas» atrodas ≈ 1,4 km attālumā, V1367 «Dundaga – Ģipka» atrodas ≈ 2,8 km attālumā, V1368 «Dundaga – Tiņģere – Ttiltiņi» atrodas ≈3,2 km attālumā.

Ieguves vietas teritorija nav blīvi apdzīvota vieta, tuvākā blīvi apdzīvotā vieta ir Dundaga, kas atrodas ≈  km attālumā. Tuvākās viensētas ir ≈400 m attālumā «Valteri», ≈600m attālumā «Jaunšķērpiņi» un ≈700 m attālumā «Mazšķērpiņi».

Datums, kad pieņemts lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu:  Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās pārvaldes 2020. gada 16. oktobra ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. VE20SI0050, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru kūdras ieguves (izstrādes) paplašināšanai kūdras atradnē «Piltenes purvs»  11,216 ha platībā Dundagas pagastā Dundagas novadā.

Informācija par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām un izmantojamo tehnoloģiju veidiem:

Piltenes purva platība ir ≈360 ha, tajā skaitā sagatavotie kūdras lauki 223,6 ha un plānoti vēl 11,2 ha. Plānoto platību no 3 pusēm ieskauj jau esoši kūdras ieguves lauki, bet gar ceturto malu ir Latvijas Valsts Meži teritorija. Meža teritoriju un plānoto kūdras ieguves teritoriju atdala esošs novadgrāvis, kura esošais dziļums nodrošina kūdras ieguvei ar griešanas paņēmienu nepieciešamos hidroloģiskos apstākļus.

 

1. attēls: Paredzētās darbības teritorija.
1. attēls: Paredzētās darbības teritorija.

 


 

Plānots iegūt apmēram 7 tūkstošus kubikmetru grieztās kūdras gadā.

Kūdra tiks izmantota kūdras substrātu ražošanai.

Kūdru paredzēts iegūt sezonāli – laika posmā no pavasara līdz rudenim ar ekskavatoru tiks plānoti kūdras klucīšu griešanas darbi. Vasarā un rudenī tos pārkraus uz paletēm žūšanai. Vasaras beigās vai ziemā sausie klucīši ar piekabēm tiks izvesti tālākai pārstrādei. Darbu veikšanai tiks izmantota objektā jau esošā tehnika un infrastruktūra. Plānotais darbu apjoms ar ekskavātoru ir ≈30 dienas/gadā, ar traktoru klucīšu izvešana ir ≈40 dienas/gadā, lielāks ir cilvēku darba apjoms izrakto klucīšu sakraušanai žūšanai vasaras un rudens periodā.

Pirmie purva izmeklēšanas un projektēšanas darbi uzsākti 1958. gadā 22,1 ha platībā – pakaišu kūdras ieguvei ar roku darbu. Dotās darbības sekas ir redzamas jaunajās ieguves platībās, kur ik pēc 20 metriem ir izveidoti kartu grāvji, kuri gadu laikā daļēji ir jau aizauguši. 1969. gadā tika uzsākta jaunu ieguves platību apgūšana frēzkūdras ieguvei, šajās platībās netika iekļauta roku darba karjeru platība. Purvs daļēji tika nosusināts uz dienvidiem no izveidotā grants seguma ceļa Piltene – Mazpiltene, kurš šķērso atradnes teritoriju. Kūdras lauku inventarizācijas darbi veikti 1971., 1981., un 1989. gadā un 2008. gadā. Purva ziemeļu daļai 1990. gadā izstrādāts projekts, pēc kura veikti sākotnējās nosusināšanas darbi. 2012.gadā pa Piltenes purva perimetru tika veikta ģeoloģiskā papildispēte šī daļa robežojas ar  2019. gadā papildus izpētītu 11,2 ha lielo teritoriju. 2017. gadā esošajiem laukiem sastādīta rekultivācijas shēma, kurā paredzēta izstrādāto lauku izmantošana mežsaimniecībai.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: ar iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, ir iespējams iepazīties Dundagas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.dundaga.lv, kā arī sazinoties ar AS «Agaris Latvia» kontaktpersonu Māri Bļodonu, e-pasts: info.lv@agaris.com

Priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt rakstiski  20 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv un AS «Agaris Latvia», Misas kūdra 17, Misa, Vecumnieku novads, LV-3906, e-pasts: info.lv@agaris.com


 

01.12.2020.

 

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Paredzētās darbības ieceres apraksts
Iersniegums ietekmes uz vidi sākotnējam izvērtējumam
Paredzētās darbības ietekmes sākotnējais izvērtējums
Atslēgvārdi
sabiedrība, līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com