Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Konkursa projektu 16. kārta 26.04.2023. plkst. 09.42

 

Sludinajums_EJZF_3_ML logotipi

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” paziņojums

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 16.kārtu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos”, 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2023.gada 21.maija līdz 2023.gada 21.jūnijam

Sludinājuma kopsumma: 36 731,60 EUR

Mērķis: Veicināt konkurētspējīgu un ilgtspējīgu jūras piekrastes attīstību Ziemeļkurzemē.

Rīcība: Piekrastes uzņēmējdarbības atbalsts, darbības uzsākšana, dažādošana un sezonalitātes mazināšana (EJZF1)

Projektu darbības teritorija: Talsu novada Kolkas pagasts, Ventspils novada Jūrkalnes, Tārgales, Užavas, Vārves pagasti un Ventspils pilsēta.

Projektu  īstenošanas termiņš: 2023.gada 30.septembris.

Atbilstošā MK noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība:

  1. Pievienotās vērtības veidošanai un inovācijas veicināšanai visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos;
  2. Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana.

Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG teritorijas piekrastes pagastos strādājošos uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, kā arī jaunu zvejnieku un zivju produkcijas ražotāju darbības uzsākšanai. Piemēram: atbalstu var saņemt zvejas inventāra uzglabāšanas un/vai tā remonta telpu nodrošināšanai, zivju atvēsināšanai un uzglabāšanai, pirmapstrādes izveidošanai, specializētā transporta iegādei.

Atbalsts paredzēts arī saimnieciskās darbības dažādošanai jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, zivju produkcijas tirdzniecība, piekrastes tūrisms un citas ar jūru un piekrasti saistītas darbības), it sevišķi zvejniecības un tūrisma nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Atbalstu var saņemt uzņēmējdarbības projekti, kas veicina piekrastes ekonomisko izaugsmi un rada pozitīvu ietekmi jaunu darba vietu izveidei piekrastes teritorijā. Papildus atbalsts projektiem, kas paredz inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR, attiecināma ir tikai pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana.

Maksimālā atbalsta intensitāte: 50% - pamata; 30% - lielam uzņēmumam, zvejas kuģa dzinēja nomaiņai, 70% - inovatīvam projektam, 80% - kopprojektam un ar piekrastes zveju saistītam projektam.

 

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā Pils iela 14 (Dundagas pils otrā stāvā telpās).

Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

 

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

 

Kontaktpersonas:

  1. Ilze Šteine – tel.28717810, zba@dundaga.lv
  2. Gunta Abaja – tel. 29172814, zba@dundaga.lv

 

Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” koordinatore                                  Gunta Abaja

 

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
ZBA
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com