Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Jūlijā notiks jaunā Talsu novada attīstības programmas izstrādes tematisko darba grupu sanāksmes 13.07.2021. plkst. 15.29

Turpinot attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, Talsu novada pašvaldība aicina interesentus izmantot sabiedrības līdzdalības iespēju un līdzdarboties attīstības programmas izstrādes tematiskajās darba grupās, kas notiks no 26. līdz 28. jūlijam tiešsaistes platformā ZOOM.

Dalība tematiskajās darba grupās ir vēl viena iespēja līdzās jau notikušajām aptaujām paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem Talsu novada teritorijas attīstībā. Tā ir iespēja arī neklātienē satikties, iepazīties, diskutēt un radīt idejas ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un attiecīgo nozaru pašvaldības speciālistiem.

Tematisko darba grupu tēmas, apakštēmas un norises plāns:

Darba grupas tēma

Apakštēmas

Norises datums, laiks

1. Uzņēmējdarbības vide

1.1. Pašvaldības uzņēmējdarbības vides atbalsta instrumenti

1.2. Uzņēmējdarbības vidi atbalstoša infrastruktūra un resursi

1.3. Sadarbība (visu pušu starpā, iekšēji, ārēji, dažādos līmeņos)

1.4. Tūrisms

26. jūlijs, pirmdiena, plkst. 10.00 – 12.00

2. Izglītība, sports, kultūra

2.1. Izglītība (pirmsskolas, vispārējā, interešu, profesionālās ievirzes, profesionālā, speciālā u.c.)

2.2. Pieaugušo izglītība, mūžizglītība, prasmes

2.3. Sports un aktīvā atpūta (pasākumi, infrastruktūra, tautas sports, sporta izglītība u.c.)

2.4. Kultūra (pasākumi, infrastruktūra, sadarbība)

26. jūlijs, pirmdiena, plkst. 13.00 – 15.00

3. Sociālie pakalpojumi un veselība, drošība

3.1. Sociālais darbs un sociālā palīdzība, sociāli droša vide

3.2. Sociālie pakalpojumi, sociālā aprūpe

3.3. Sociālā uzņēmējdarbība

3.4. Veselības aprūpes pakalpojumi

3.5. Veselīgs dzīvesveids, veselības veicināšana

3.6. Sabiedriskā kārtība un drošība (t.sk. valsts un pašvaldības policija, ugunsdzēsība un glābšana, starpinstitūciju sadarbība sociāli drošas vides veidošanā, droša dzīves vide, satiksme, infrastruktūra, civilā aizsardzība, militārā joma (sadarbība))

27. jūlijs, otrdiena, plkst.10.00 – 12.00

4. Infrastruktūra un mobilitāte

4.1. Transporta infrastruktūra (t.sk. gājēju, velosatiksmes) un satiksmes drošība

4.2. Mobilitāte - pārvietošanās veidi (t.sk. sabiedriskais transports, velo, mikromobilitāte)

4.3. Komunālā infrastruktūra (t.sk. ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde)

4.4. Mājokļi (t.sk. namu apsaimniekošana, iekšpagalmi, energoefektivitāte, pieejamība)

4.5. Pašvaldības īpašumi (to stāvoklis, izmantošana, energoefektivitāte)

4.6. Sakaru infrastruktūra un nodrošinājums

27. jūlijs, otrdiena, plkst. 13.00 – 15.00

5. Vide un publiskā ārtelpa

5.1. Publiskā ārtelpa (t.sk. labiekārtojums, vides dizains, atpūtas vietas, publiskie ūdeņi, piekraste)

5.2. Kultūrvēsturiskais mantojums (aizsardzība, apsaimniekošana, atbalsts)

5.3. Dabas resursi,  atjaunojamie energoresursi un ainavas

5.4. Vides kvalitāte un aizsardzība

5.5. Atkritumu apsaimniekošana, šķirošana, pārstrāde

5.6. Klimatneitralitāte, klimatnoturība, pielāgošanās spēja

5.7. Meliorācija

5.8. Degradētās teritorijas, to sakārtošana, attīstība

28. jūlijs, trešdiena, plkst. 10.00 – 12.00

6. Vietējā kopiena un pārvaldība

6.1. Sabiedrības līdzdalība, pašvaldības ārējā komunikācija

6.2. Pašvaldības pārvaldība (iekšējie procesi, kapacitāte, publisko pakalpojumu pilnveide, digitalizācija, klientorientēta pieeja, inovācija u.c.)

6.3. NVO, to loma attīstībā, aktivitāte un atbalsts, brīvprātīgais darbs

6.4. Iekļaujoša kopiena, iekļaujoša vide (t.sk atbalsts senioriem, ģimenēm ar bērniem)

6.5. Jaunatne (atbalsts, iesaiste, nodarbinātība)  

28. jūlijs, trešdiena, plkst. 13.00 – 15.00

 

Darba grupās aicināts piedalīties ikviens interesents. To var izdarīt līdz 22. jūlijam:

  • aizpildot elektronisku anketu, kas ir pieejama https://ej.uz/TalsuDG
  • rakstot uz e-pastu: anda.felsa@talsi.lv

Tematisko darba grupu piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieku e-pastiem.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas nodaļas vadītāju Lauri Laicānu, 22018236.

Lai izstrādātu Talsu novada attīstības plānošanas dokumentus - Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021. – 2030. gadam un Talsu novada attīstības programmu 2021. - 2027. gadam, no 2021. gada 2. marta līdz 31. martam tika organizēta divu aptauju – iedzīvotāju un uzņēmēju, veikšana. Iedzīvotāju aptaujā piedalījās 598 respondenti un uzņēmēju aptaujā piedalījās 55 respondenti. Paldies ikvienam, kas piedalījās aptaujas anketu aizpildīšanā! Ar aptauju rezultātiem var iepazīties Talsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.talsunovads.lv.

 

Inita Fedko

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com