Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Jaunajā mācību gadā 08.09.2015. plkst. 11.42

Visās novada izglītības iestādēs sācies mācību gads, kas nozīmē, ka gandrīz katra novadā dzīvojošā ģimene, 555 bērni un jaunieši un gandrīz 110 pedagogu, uzsākuši nozīmīgu un atbildīgu darbības posmu.

Sešdesmit vienam skolēnam nākamā gada jūnijā jāsaņem izglītības dokuments par pamata vai vidējās izglītības ieguvi. Protams, ne tikai 9. un 12. klašu skolēniem ir sācies atbildīgs mācību gads.
Valstī pašlaik īpaši uzsver eksaktos mācību priekšmetus, jo uz dabas zinātnēm balstīsies nākotnes sabiedrība. Tādēļ, lai novērtētu un analizētu skolēnu apgūtās zināšanas un prasmes, dabas zinātņu priekšmetos būs diagnosticējošie darbi: 8. klasei matemātikā, 9. klasei dabaszinātnēs, 10. un 11. klasei — fizikā un ķīmijā. Tāpat kā iepriekš 3. un 6. klasēs būs valsts diagnosticējošie pārbaudes darbi latviešu valodā, matemātikā un dabas zinībās.

Dundagas vidusskola ir viena no tām skolām, kurā notiks pilotprojekts datorikas programmas agrīnai apguvei, — jau 4. klases skolēni varēs sākt apgūt datoriku. Taisnība, valsts piedalīsies tikai ar attiecīgo izglītības programmu, citus resursus — tehnoloģijas un skolotāja darba samaksu — nodrošinās skola.
Izvērstāk par pedagoģiskajām norisēm vecāki uzzinās skolās. Tādēļ aicinu vecākus izmantot gan līdzšinējos sadarbības veidus, kā klašu vecāku sapulces un individuālās tikšanās ar klašu audzinātājiem, gan meklēt jaunus. Tikai vecāku un skolotāju kopdarbs veicinās bērnu un jauniešu sasniegumus visnotaļ grūtajā un atbildīgajā mācību darbā.

Arī šajā mācību gadā skolotāji joprojām gaidīs jauno pedagogu darba samaksas modeli. Vai to ieviesīs? Pašlaik gan īstas pārliecības nav.

Veselības ministrija rosinājusi grozījumus skolēnu ēdināšanā, papildinot aizliegto pārtikas produktu sarakstu un nosakot papildu kvalitātes kritērijus pārtikas produktiem, ko iekļaut skolēnu ikdienas ēdienkartē.
Arī novadā izglītības joma ir problēmu priekšā. Te ir runa gan par izglītības kvalitāti, gan par novadā esošo skolu vietu izglītības sistēmā. Izglītības kvalitāte nav nepārprotami skaidrota, un to daudzējādā ziņā nosaka skolotāja un skolēna godprātīga sadarbība, savukārt novada izglītības iestāžu nozīmīgums izglītības sistēmā kļūst arvien aktuālāks. Joprojām skolas finansē atbilstoši «nauda seko skolēnam» principam. Iedzīvotāju skaits novadā nepalielināsies, tātad to pašu varam teikt par skolēnu skaitu mācību iestādēs. Bet sabiedrība un valsts aizvien uzstājīgāk pieprasa zinošus, prasmīgus skolu absolventus. Izglītošana prasa aizvien vairāk resursu, un līdzekļi, visticamāk, būs jārod novadā.

Ar prieku varam atcerēties, ka mūsu skolu jaunieši un skolotāji bija lieliski Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, rādot meistarību kora dziedāšanā, teātra sportā, dejošanas un dažādu mūzikas instrumentu spēles prasmē.

Lai mums vienmēr ir godprātīgi skolotāji un talantīgi skolēni un lai tā būtu visā mācību gadā!

Dinārs Neifelds, novada izglītība speciālistsDalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
skola
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com