Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Piesakies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»! 07.04.2015. plkst. 13.44

Dundagas novada pašvaldība no 9. III līdz 10. IV izsludina pieteikšanos atklātam projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam.

Šogad projektu konkursa kopējais finansējums ir 4000 €. Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas var  pretendēt uz finansējumu vienam projektam, un tā apmērs nedrīkst būt lielāks par 1000 €.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību dažādu jautājumu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī  veicināt sadarbību starp pašvaldību un pretendentiem. Piedaloties projektu konkursā, ir jāņem vērā, lai tas atbilstu novada Attīstības programmas rīcības virzieniem.

Projektu pieteikumus pretendenti var iesniegt pašvaldībā: Pils ielā 5-1, Dundagā, Kolkas pagasta pārvaldē: «Brigas», Kolkā, slēgtā aploksnē ar norādi: «Vietējo iniciatīvu projektu konkursam» vai arī  elektroniski, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā elektroniski parakstītu.

Lai piedalītos konkursā, pretendentiem jāiesniedz: projekta pieteikums, projekta izmaksu tāme, saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja projektu paredzēts īstenot pretendentam nepiederošā īpašumā, kā arī citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanā. Projekta pieteikuma lapām jābūt sanumurētām un caurauklotām.

Plašāka informācija par projektu konkursu atrodama pašvaldības interneta lapā: www.dundaga.lv sadaļā Vietējo iniciatīvu projekti.

Lejuplādējamie faili

Nolikums «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»

1.pielikums. Projekta pieteikuma veidlapa

2. pielikums. Projekta izmaksu tāmes veidlapa

 

Lauris Laicāns,
Dundagas novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs,
tel. 63237857, mob. 28693477,
e-pasts: lauris.laicans@dundaga.lv

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
projekti, līdzdalība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com