Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izmaiņas pašvaldības dzīvokļu izīrēšanā un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā 03.03.2023. plkst. 15.42

Par pašvaldībai piederošo dzīvokļu pārvaldīšanu

Pamatojoties uz Talsu novada domes lēmumu, no 2023. gada 1.marta pašvaldībai piederošo dzīvokļu pārvaldīšanu pārņem SIA «Talsu namsaimnieks», t.i. – pašvaldībai piederošo dzīvokļu īrniekiem ir jāpārjauno līgums par šo dzīvokļu īri. Tāpat turpmāk rēķinu par dzīvokļu īri izrakstīs SIA «Talsu namsaimnieks». Vēršam uzmanību, ka no 2023. gada 1. marta īres maksa par pašvaldībai piederošo dzīvokļu tiek noteikta saskaņā ar Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 34 «Par Talsu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu».

SIA «Ziemeļkurzeme» turpinās izrakstīt īres dzīvokļu īrniekiem rēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanu un atkritumu izvešanu.

Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu

Saskaņā ar Talsu novada domes lēmumu ar 2023. gada 1. oktobri daudzdzīvokļu mājas, kuras šobrīd apsaimnieko SIA «Ziemeļkurzeme», tiks nodotas apsaimniekošanā SIA «Talsu namsaimnieks». Tādējādi līdz 2023. gada 1. oktobrim daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu turpinās SIA «Ziemeļkurzeme» līdzšinējā kārtībā un par līdzšinējo samaksu.

Ar 2023. gada vasaru SIA «Ziemeļkurzeme» un SIA «Talsu namsaimnieks» uzsāks daudzdzīvokļu māju tehniskā stāvokļa apsekošanu, lai no 2023. gada 1. oktobra nodotu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu SIA «Talsu namsaimnieks».

Lūdzam aktualizēt kontaktinformāciju

Aicinām klientus pārliecināties, ka SIA «Ziemeļkurzeme» rīcībā ir aktuālā klienta kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts), kā arī aicina klientus, kuriem ir izveidojušās parādsaistības, tās segt vai iesniegt iesniegumu SIA «Ziemeļkurzeme» par parāda atmaksas grafika sastādīšanu.

Rēķinu izrakstīšanas termiņi un to apmaksa

SIA «Ziemeļkurzeme» rēķini klientiem tiek izrakstīti un nosūtīti līdz katra mēneša 10. datumam. Aicinām klientus ziņot SIA «Ziemeļkurzeme», ja rēķins nav saņemts līdz katra mēneša 11. datumam.

SIA «Talsu namsaimnieks» izraksta un nosūta rēķinus līdz katra mēneša 10. datumam. Aicinām klientus ziņot SIA «Talsu namsaimnieks», ja rēķins nav saņemts līdz katra mēneša 11. datumam.

SIA «Ziemeļkurzeme» un SIA «Talsu namsaimnieks» rēķini ir apmaksājami ar pārskaitījumu uz rēķinā norādītajiem norēķinu kontiem, kā arī skaidrā naudā bez komisijas maksas Dundagas pagasta pārvaldes kasē.

 

SIA «Ziemeļkurzeme» kontaktinformācija. Tālrunis 63242430; e-pasts: ziemelkurzeme@dundaga.lv

SIA «Talsu namsaimnieks» kontaktinformācija. Tālrunis: 63232158; e-pasts: info@talsunamsaimnieks.lv

Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com