Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izmaiņas novadā ārkārtējās situācijas laikā (papildināts pirmdien, 18. V, plkst. 10.10) 18.05.2020. plkst. 10.10


Lai ierobežotu koronavīrusa izplatību Dundagas novadā, papildus valstī noteiktajiem ierobežojumiem Dundagas novada pašvaldība ir ieviesusi papildu ierobežojumus.

Tiek atcelti un aizliegti visi Dundagas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību organizētie pasākumi, sporta sacensības. Tiek aizliegti pasākumi pašvaldības telpās, kur pašvaldība ir iznomātājs.

Pašvaldību iestādes un struktūrvienības pēc iespējas vairāk izmantos elektroniski pieejamos pakalpojumus, interesējošos jautājumus risinās attālināti, un tikai galējas nepieciešamības gadījumā pieņems klientus klātienē.

(Papildināts: SIA «Dundagas veselības centrs» atsāk dienas stacionāra pakalpojumus.) 

Pašvaldības policija valsts ārkārtējās situācijas laikā ir sasniedzama, zvanot uz  numuriem 20273535 un 26437575.

Grāmatvedība  No 12. maija strādā pašvaldības kase Dundagā, Pils ielā 5. Klientus apkalpo pa kases logu, apmeklētājam nav jāieiet pašvaldības telpās. Bezskaidras naudas darījumi notiks līdzšinējā kārtībā. Lūdzu izmantojiet interneta vietnē www.dundaga.lv minētos norēķinu rekvizītus.

Neskaidrību gadījumā ierastajā darba laikā sazinieties pa telefonu 63237514  vai e- pastu edite.irbe@dundaga.lv.

Attīstības un plānošanas nodaļa no 12. maija līdz 9. jūnijam apmeklētājus nepieņems.

Saziņa ar darbiniekiem varēs notikt pa e-pastu apn@dundaga.lv un telefoniski 63237857, 28693477.

Būvvaldes speciālisti no 12. maija līdz 9. jūnijam konsultācijas sniegs telefoniski un elektroniski. Aicinājums savus jautājumus sūtīt uz e-pastu buvvalde@dundaga.lv.

Sociālais dienests no 12. maija līdz 9. jūnijam strādās pēc iespējas attālināti. Klientus klātienē pieņems tikai izņēmuma gadījumos. Pie dienesta ieejas durvīm ir izvietota informācija par esošo situāciju, kā arī norādīts telefona numurs uz kuru zvanīt nepieciešamības gadījumā.

Saimnieciskais dienests.

Darbinieki turpina administratīvo un organizatorisko darbu kā ierasts. No 12. maija līdz 9. jūnijam nenotiek apmeklētāju apkalpošana klātienē. Saziņa tikai telefoniski 26563742.

Dundagas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) no 12. maija līdz 9. jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Aicinām iedzīvotājus izmantot e-pakalpojumus Valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv (pabalstu pieteikšana, dzīvesvietas deklarēšana, izziņas no valsts reģistriem, gada ienākumu deklarāciju u.c.), vai nepieciešamo pakalpojuma izpildi, ja  iespējams  pagaidām atlikt.

Dundagas VPVKAC speciāliste apkalpos klientus attālināti sniedzot konsultācijas gan telefoniski, gan elektroniski. Ko takti formācija saziņai ar Dundagas VPVKAC zvanot pa telefona numuriem 66954817, 29181093, e-pasts: dace.kurpniece@dundaga.lv.

 

Izglītības iestādes

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» 

 • Līdz līdz 9.jūnijam pirmsskolas izglītības iestādē darbosies tikai dežūrgrupas, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.
 • Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» no 13. maija nodrošina  5 un 6 gadus veco bērnu apmācība klātienē vai attālināti, ja bērns turpina neapmeklēt izglītības iestādi.
 • No 18.maija darbosies trīs 5–6 gadīgo grupas un trīs dežūrgrupas.
 • Vecākiem jāiesniedz apliecinājums, ka bērns ir vesels, nav kontaktējies ar vīrusa slimniekiem un nav bijis vīrusa skartās teritorijās pēdējo 14 dienu laikā.
 • Apliecinājuma paraugs ir pieejams grupās.

 

Dundagas Mākslas un mūzikas skola pārtrauc mācību procesu klātienē.

Profesionālās ievirzes izglītībā mācību process no 23. marta notiks attālināti, interešu izglītībā mācību process no 14. aprīļa notiks attālināti, ar izglītojamajiem sazināsies audzinātāji un specialitāšu pedagogi. Jāseko informācijai e-klasē.

Vecāku līdzfinansējums par šo laika periodu netiks aprēķināts.

Apzinot situāciju un konstatētos pastāvošos riskus, pedagoģiskais personāls un vadītāja vietnieki strādās attālināti.

Izglītības iestādē atcelta apmeklētāju pieņemšana, sazināties var attālināti, izmantojot e-pastu vai telefonu.

 

Bērnu dienas centrs «Mājas» apmeklētājiem slēgts līdz 9.jūnijam. Darbinieki turpina administratīvo un organizatorisko darbu.

Dundagas vidusskolā un Kolkas pamatskolā 

 • Iestājusies noslēguma fāze 2019./2020.mācību gadam. Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas ietvaros mācību gada noslēgums ir citāds, nekā ierasts – piedzīvojam attālinātas mācības, 9.klašu skolēni nepiedzīvos valsts pārbaudījumu jeb eksāmenu sesijas satraukumu, nenotiks Mazās skolas lielāko skolēnu – ceturtklasnieku – «izlaidums».
 • Mācību process Dundagas vidusskolas 1.–11. klašu skolēniem noslēgsies 29. maijā, kad 1.–8. klašu kā arī 10. un 11. klases skolēniem būs sagatavoti mācību sasniegumu apkopojumi  — liecības, iespējams, digitālā formā.
 • 9. klašu skolēni, viņu klašu audzinātāji un skolas vadība 13. jūnijā tiksies klātienē Lielās skolas zālē, lai saņemtu apliecību par vispārējo pamatizglītību. 9.a klasei svinīgais brīdis sāksies plkst. 11.00, savukārt 9. b klases svinīgais brīdis — plkst. 13.00.
 • Skolēniem, kuriem, veidojot mācību sasniegumu gada novērtējumu, tiks konstatēts nepietiekams vērtējums, lai notiktu pārcelšana uz nākamo klasi,  kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi,  būs papildus mācību pasākumi mācību darba vērtējuma uzlabošanai jeb pagarinātais mācību gads pirmās divas nedēļas jūnijā. Arī papildus mācīšanās notiks attālinātā formātā.
 • 12. klases skolēni jau ir eksāmenu gaidās. Novēlam viņiem gribasspēku un arī veiksmi, lai konsultācijās un eksāmenos pavadītais laiks noslēdzas ar gandarījumu!
 

Kolkas pamatskola pirmsskolas izglītību nodrošina dežūrgrupā, kuru apmeklē bērns, ja vecāks iesniedzis atbilstošu iesniegumu.

Kultūras iestādes

Novada bibliotēkas lietotājus līdz 9. jūnijam apkalpos bezkontakta režīmā.

Aicinām bibliotēkas apmeklētājus būt saprotošiem un ievērot piesardzības pasākumus, un bez nepieciešamības uz bibliotēku nenākt!

Bibliotēkā tiek pārtraukti  datorpakalpojumi.

Grāmatu atgriešana bibliotēkā notiek speciāli tam paredzētās vietās.

Grāmatu izsniegšana notiek tikai grāmatas iepriekš pasūtot:

 • Dundagas novada Centrālā bibliotēka (darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00) – biblioteka@dundaga.lv tel.63232268, mob.26484194,
 • Kaļķu bibliotēka – kalki@dundaga.lv tel. 63200897, mob. 26267574 (diemžēl Kaļķu ciemā ir ļoti slikts pārklājums un ir sarežģīti sazvanīt bibliotēku),
 • Kolkas bibliotēka – kolka_bibl@i box.lv  tel. 63276476,
 • Mazirbes bibliotēka – mazirbe_bibl@i box.lv tel. 28656760,
 • Vīdales bibliotēka – vidale@dundaga.lv tel. 63254309,
 • Autorizētiem lietotājiem arī IT ALISE sistēmā.

Bibliotēkas darbinieki sazināsies ar jums telefoniski un informēs par pasūtīto grāmatu saņemšanas iespējām.

Papildus iespējams izmantot e-grāmatu bibliotēku: www.3td.lv

 

Dundagas Kultūras pils, Brīvā laika pavadīšanas centrs, Kubalu skola-muzejs ir slēgti apmeklētājiem līdz 9. jūnijam. Ir atcelti visi plānotie pasākumi, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi. Ir slēgta naktsmītne.

Tūrisma informācijas centri Dundagā un Kolkā darbu turpina esošā režīmā, nodrošinot informācijas pieejamību (izsniegšanu) pēc pieprasījuma – bukleti, kartes u.c.

Darbinieki turpina administratīvo un organizatorisko darbu kā ierasts, taču nenotiek apmeklētāju apkalpošana klātienē. Visi var sazināties pa tālruni vai elektroniski:

 

Kolkas Lībiešu saieta nams ir slēgts apmeklētājiem līdz 9. jūnijam. Ir atcelti visi plānotie pasākumi un izstādes maiņa. Darbinieki turpina administratīvo un organizatorisko darbu kā ierasts, taču apmeklētājus klātienē neapkalpo. Visi var sazināties ar Lībiešu saieta namu pa tālruni 29402093 un e-pastu lsn@dundaga.lv.

 

Kolkas tautas nams. Atcelti visi plānotie pasākumi, mēģinājumi, sporta nodarbības un telpu noma privātiem pasākumiem Kolkas tautas namā. Darbinieki turpina organizatorisko un administratīvo darbu.

 

Pašvaldības kapitālsabiedrības

SIA «Dundagas veselības centrs». Tiek ierobežots klientu apmeklējums ilgstošajā sociālā aprūpē.

Neuzņem jaunu klientus ilgstoši sociālajā aprūpē. Uzņems tikai ārkārtas gadījumā – izvērtējot situāciju.

No 20. maija atsāk dienas stacionāra pakalpojumus. Lūgums ierašanās laikus saskaņot ar personālu pa tālruņa Nr. 63232305 vai 27833079

Sazināties – e-pasts vspc@dundaga.lv, mob.tel. 27833079 vai tālr.63232305.

 

SIA «Kolkas ūdens».  Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī SIA «Kolkas ūdens» pārtrauc pakalpojumu sniegšanu klātienē līdz 9. jūnijam.
 Jebkuru jautājumu gadījumā (skaitītāju rādījumu nodošana, rēķinu apmaksa, asenizācijas pieteikšana u.c.) lūgums sazināties pa tālruņiem 29793759 vai 29155184, vai rakstot uz e-pastu: kolkasudens@inbox.lv.

SIA Ziemeļkurzeme  līdz 9. jūnijam klientus klātienē neapkalpos un  nepieņems. Maksājumus veikt attālināti ar bankas starpniecību. Bojājumu vai  neskaidrību gadījumā sazināties pa e-pastu ziemelkurzeme@dundaga.lv vai telefoniski 63242430, mob. 26452551.

 

Sekojiet informācijai!

 

Iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību vadītāju sniegto informāciju apkopoja Linda Pavlovska -Dišlere


Aktuālākā informācija par Covid-19: https://covid19.gov.lv/

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Pievienotie faili
VPVKAC plakāts
Atslēgvārdi
kārtība, veselība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com