Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Godināmie 01.11.2016. plkst. 16.42

Valsts svētkos 17. XI Dundagā, vidusskolas zālē, un 18. XI Kolkā, tautas namā, sveiksim mūsu labākos, kurus apbalvojumiem ieteikuši novada ļaudis un par kuriem lēmusi apbalvojumu komisija.

Goda raksts

Baibai Šuvcānei — par izcilu ieguldījumu piekrastes un lībiešu tautas kultūrvēstures pētniecībā, iemūžināšanā un daudzināšanā.

Atzinības raksts

Sintijai un Ingum Gāliņiem, Santai Almanei un Arvim Vaicim — par interesantu sporta svētku sarīkošanu Kaļķos.

Bērnu dienas centram «Mājas» — par «Burtu skolu» — Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiāli balstītā projekta «Sasiesim kopā lielus un mazus!» daļu, kas rosināja bērnus neierasti lasīt un mācīties, attīstot viņu radošās spējas.

Kristīnei un Andim Smeltēm — par kristīgām nometnēm 5 līdz 12 gadus veciem bērniem, kas notiek jau vairāk nekā 10 vasaras.

Guntai un Igoram Ginteriem, Mazirbes «Stūrīšu» saimniekiem — par lībiešu tradīciju daudzināšanu augstā līmenī, par novada un valsts tēla spodrināšanu.

Gundegai Lapiņai — par biedrības «Dundangas Sendienas» veiksmīgu dalību vietējo iniciatīvu projektos.

Sandrai Kokorevičai — par ilgstošu mājas vecākās pienākumu apzinīgu pildīšanu, mājas vides labiekārtošanas rosināšanu.

Elīzai Sakniņai — par atsaucību, veidojot mākslinieciski augstvērtīgu vizuālo noformējumu Lībiešu svētkiem Mazirbē, ielūgumiem un citiem reprezentācijas materiāliem.

Gaidim Bērziņam — par vispusīgu atbalstu Pitraga, Kolkas pagasta un visa Dundagas novada problēmu apzināšanā un risināšanā, kultūras norišu atbalstīšanu.

Benitai Osei — par Piejūras pašvaldību festivāla «Pie jūras dzīve» mana rīkošanu Kolkā, par Kolkas senioru dzīves aktivizēšanu.

Kubalu skolas-muzeja izdotās Viļņa Mitlera grāmatas «Dundznik valad» radošajai komandai — Ivaram Abajam un literārajam redaktoram Alnim Auziņam — par vērtīgo devumu Dundagas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā.

Pateicības raksts

Sarmītei Dinsbergai — par vidusskolēnu veiksmīgu sagatavošanu valsts ģeogrāfijas un ekonomikas mācību priekšmetu olimpiādēm, par ieguldījumu skolēnu dzīves karjeras veidošanā.

Inesei Ķiršakmenei — par jauniem mācīšanas paņēmieniem matemātikā, par vidusskolēnu ieinteresēšanu matemātikā — fundamentālā zinātnē.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
svētki
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com