Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas novadā piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus 08.06.2016. plkst. 10.43

Dundagas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta «Kurzeme visiem», lai uzlabotu esošos un ieviestu jaunus sociālos pakalpojumus Dundagas novadā.

Kurzeme visiem logotipu rinda

Sadarbība projektā ilgs līdz 2022. gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

 • bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
 • pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • līdz 17 gadus veciem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem;
 • potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm.

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

Dundagas novadā dzīvojošajām ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem ir noteikta invaliditāte, projekta ietvaros līdz par 2022. gada beigām būs iespējams saņemt par brīvu dažādus sociālos pakalpojumus, par kuru pieejamību aicinām interesēties jau tagad novada sociālajā dienestā. Pieteikties pakalpojumiem varēs tikai bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes (turpmāk — vecāki).

Vecāki, kas audzina bērnus ar invaliditāti, kuriem ir Veselības un darbspēju ekspertīzes  ārstu valsts komisija (VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ, varēs saņemt:

pakalpojumu «Atelpas brīdis»līdz 18 gadus veca bērna īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši.Pakalpojums vienai ģimenei būs pieejams līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) ar iespēju izvēlēties, vai pakalpojums tiek sniegts tikai dienas laikā, tikai nakts laikā (no plkst 20.00 līdz 8.00) vai visu diennakti. Pakalpojumu pieprasot nebūs jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams. Pakalpojums «Atelpas brīdis» ietver:

 • bērna uzraudzību;
 • pašaprūpes nodrošināšanu;
 • speciālistu konsultācijas;
 • ēdināšanu četras reizes dienā;
 • pastaigas;
 • saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

→ aprūpes pakalpojumu — līdz 4 gadus vecam bērnam, ieskaitot, aprūpei un uzraudzībai līdz 50 stundām nedēļā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. Piesakot pakalpojumu, būs jāiesniedz dokumenti no darba vietas vai izglītības iestādes, kas apliecina vecāku aizņemtību konkrētos diennakts laikos un pamato bērna aprūpes nepieciešamību. Aprūpes pakalpojums ietver:

 • bērna aprūpi un uzraudzību;
 • pašaprūpes spēju attīstību;
 • brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

 Projektā «Kurzeme visiem» paredzēts arī izvērtēt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, vajadzības un izstrādāt tiem individuālus sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānus (turpmāk — atbalsta plānus). Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, gan bērniem, gan to vecākiem līdz 2022. gada beigām būs iespēja saņemt projekta apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes:

 • bērniem — ne vairāk kā četrus no atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem;
 • vecākiem — ne vairāk kā divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

Sabiedrībā balstīti pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot maksimāli patstāvīgu dzīvi un saņemt sev nepieciešamo atbalstu mājās vai ģimeniskā vidē, nenokļūstot aprūpes institūcijās, pasaulē un Latvijā tiek piedāvāti dažādi sociālie pakalpojumi, kurus sauc arī par sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Parasti sociālos pakalpojumus piedāvā atbilstoši katra individuālajām vajadzībām. Taču šo pakalpojumu pieejamība visbiežāk ir tieši saistīta ar pašvaldību un nevalstisko organizāciju izpratni, iniciatīvām un organizācijām pieejamajiem finanšu resursiem.

Projektā «Kurzeme visiem» noteiktus sabiedrībā balstītus pakalpojumus ir paredzēts divus gadus nodrošināt bez maksas ikvienai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, ja tā būs piedalījusies savu individuālo vajadzību izvērtēšanā un tai būs izstrādāts atbalsta plāns ar rekomendācijām konkrētu sabiedrībā balstītu pakalpojumu saņemšanai.

Atbilstoši 2015. gada 16. jūnija Ministru kabineta noteikumiem nr. 313, projektā «Kurzeme visiem» personas ar garīga rakstura traucējumiem, papildus jau sniegtajiem pakalpojumiem, par brīvu varēs saņemt arī šādus sabiedrībā balstītus pakalpojumus:

 • aprūpe mājās;
 • dienas aprūpes centrs;
 • specializētās darbnīcas;
 • grupu dzīvokļi;
 • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums;
 • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
 • atbalsta grupas un grupu nodarbības.

 Lai pakalpojumus saņemtu, personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte, ir jāpiesakās individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Dundagas novada sociālajā dienestā. Individuālo vajadzību izvērtēšanai tiks lietota «Atbalsta intensitātes skalas» metodika. Izvērtēšanu veiks un atbalsta plānus izstrādās īpaši apmācīti sociālie darbinieki sadarbībā ar psihiatru un ergoterapeitu.

Pieteikšanās sociālo pakalpojumu saņemšanai

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus bez maksas projektā «Kurzeme visiem», vecākiem, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem noteikta invaliditāte, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar I vai II grupas invaliditāti, jāpiesakās individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Dundagas novada sociālajā dienestā!

Dundagas novada sociālais dienests aicina pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei:

 • vecākus, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti
 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II grupas invaliditāti

 

Dundagas novada sociālajā dienestā Talsu ielā 7  apmeklētāju pieņemšanas laikā

pirmdienās plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00,

trešdienās plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00,

piektdienās plkst. 9.00–12.00,

vai pa tālruni 63226745

Par projektu «Kurzeme visiem»

Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.  Līdzīgi projekti, kurus līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, tiek ieviesti arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos.

Projekta ietvaros, papildu augstāk aprakstītajām aktivitātēm, notiks arī visu Kurzemes reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespējamie risinājumi, lai nākotnē samazinātu bērnu nokļūšanu institūcijās un palīdzētu bērnu namos esošajiem bērniem nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādus pasākumus, lai motivētu pilngadīgas personas kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi pašvaldībās, tai skaitā Dundagas novadā, projekta «Kurzeme visiem» ietvaros paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai).

Vairāk par projekta «Kurzeme visiem» aktivitātēm lasiet www.kurzemevisiem.lv., bet par projekta ieviešanu Dundagas novadā interesējieties pie Dundagas novada pašvaldības projektu koordinatores Baibas Reimanes pa tālr. 63237857 vai baiba.reimane@dundaga.lv.

 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta «Kurzeme visiem» sabiedrisko attiecību speciāliste
inese.silina@kurzemesregions.lvDalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
palīdzība, Kurzeme visiem
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com