Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēdes nr. 2 darba kārtība 20.01.2014. plkst. 17.29

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes  sēdi nr. 2 23. I plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 

 1. Par īpašuma «Ozolkalni» lietošanas tiesību izbeigšanu.
 2. Par Dundagas novada Domes 2013. gada 28. novembra lēmuma Nr.284 »Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē «Jaunkalni II»» atcelšanu.
 3. Par personas iesniegumu (M.C.).
 4. Par finansējumu sadarbības līguma ar Talsu Galveno bibliotēku realizēšanai.
 5. Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi izglītības jomā.
 6. Par sadarbības (pakalpojuma) līguma slēgšanu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jautājumos.
 7. Par līgumu ar Talsu novada Sporta skolu.
 8. Par sadarbības līgumu Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbībai.
 9. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Plānošanas peģionu.
 10. Par sadarbības līgumu ar Talsu Televīziju.
 11. Par sadarbību ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu.
 12. Par finansējumu Kolkas ev. lut. baznīcas draudzei.
 13. Par līdzfinansējumu grāmatas izdošanai.
 14. Par dotāciju biedrībai «Randalist» 2014. gadā.
 15. Par dotāciju biedrībai  «Līvõd Īt» jeb «Līvu (lībiešu) savienība» 2014. gadam.
 16. Par dotāciju Kolkas pensionāru apvienībai «Sarma».
 17. Par dotāciju pensionāru klubam «Sendienas».
 18. Par dotāciju invalīdu apvienībai «Cerība».
 19. Par finansējumu biedrībai  «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».
 20. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu 2014. gadam.
 21. Par pakalpojuma apmaksu biedrībai  «Dundagas aprūpes nams «Stacija»».
 22. Par finansējumu kultūras projektam «Mazirbnieces».
 23. Par finansējumu komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
 24. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā.
 25. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2012. gada 27. septembra noteikumos «Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kārtība».
 26. Par vētras seku likvidēšanu pašvaldības īpašumos.
 27.  Par 2013. gada budžeta izpildi.
 28. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
 29. Par budžetu 2014. gadam.
 30. Par Ētikas komisiju.
 31. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 • Dažādi jautājumi
Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com