Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 23.11.2020. plkst. 16.52

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2020.gada 26. novembrī plkst. 10.00 videokonferences režīmā domes sēdi Nr. 15  un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


1. Izpilddirektora p. i. ziņojums.
2. Par jaunas amata vienības, pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, izveidi Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
3. Par grozījumiem Dundagas novada domes lēmumā Nr.361 no 19.12.02.2019. «Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu».
4. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Dundagas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un VSAOI.
5. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.
6. Par pašvaldības budžeta finansējuma sadali interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.
7. Par dotāciju SIA «Dundagas veselības centrs».
8. Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.
9. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
10. Par Dundagas novada domes 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.3 «Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām» atzīšanu par spēku zaudējušiem.
11. Par kārtību, kādā iznomā pašvaldības zemi personisko palīgsaimniecību vajadzībām.
12. Par finansējuma piešķiršanu papildus būvniecības darbiem Dundagas pilī projekta «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība» īstenošanai.
13. Par nekustamo īpašumu piekritību pašvaldībai.
14. Valsts amatpersonas statusa noteikšanas un amatu savienošanas atļaujas. saņemšanas kārtība Dundagas novada pašvaldībā.
15. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam uzraudzību.
16. Par iekšējiem noteikumiem «Dundagas novada pašvaldības sīkdatņu politika».
17. Par iekšējiem noteikumiem «Dundagas novada pašvaldības privātuma politika».
18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam «Lojas», Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā.
19. Par zemes «Rietnieki» nomas tiesību līguma slēgšanu.
20. Par sakņudārza «Ievlejas 54» nomas tiesībām.
21. Par sakņu dārza «Zeme pie Kāviem» Nr.72 nomas tiesībām.
22. Par nekustamā īpašuma «Meža iela 6» atsavināšanu.
23. Par apbūves tiesības platības precizēšanu nekustamā īpašumā «Vecpeļauši».
24. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādi.
25. Par nekustamā īpašuma «Priedaines iela 18-5» atsavināšanu.
26. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
27. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā.

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu.


Dažādi jautājumi

 

Tiešraide: https://www.youtube.com/watch?v=rhfkkUNG_ac

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Projekts: Saistošo noteikumu atzīšana par spēku zaudējušiem
Projekts: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com