Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 26.09.2018. plkst. 08.15

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2018.gada 28.septembrī plkst.10.00 kārtējo domes sēdi nr. 14 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» dz. 1 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
3. Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» dz. 3 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
4. Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» dz. 8 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
5. Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» dz. 10 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
6. Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» dz. 11 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
7. Par dzīvokļa īpašuma «Skolotāju māja 2» dz. 15 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
8. Par finansējumu Mazirbes skolas un daudzdzīvokļu mājas ūdens patēriņa un siltuma patēriņa uzskaites nodošanai.
9. Par traktora pārdošanu.
10. Par papildu finansējumu cirkulācijas sūknim.
11. Par telpu pārbūvi pašvaldības administratīvajā ēkā Pils iela 5-1 (otrais stāvs).
12. Par nekustamā īpašuma «Anši» izsoles rezultātu apstiprināšanu.
13. Par grozījumiem 2018. gada budžetā.
14. Par signalizācijas ierīkošanu Mazirbes skolā.
15. Par Dundagas novada domes pastāvīgo komiteju sēžu audio ierakstu publiskošanu.
16. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmā skolu apmaiņas partnerība.
17. Par grozījumiem Dundagas novada domes 22.06.2018. sēdes lēmumā nr. 156 «Par apbūves tiesību līguma slēgšanu».
18. Par nekustamā īpašuma «Vecvalgani» sadalīšanu.
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Bisenieki».
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Grīvani».
21. Par nekustamā īpašuma «Jaunarāji» sadalīšanu.
22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Prūši».
23. Par nekustamā īpašuma «Skudriņas 1» sadalīšanu.
24. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakcijas pilnveidošanu.
25. Par grozījumiem Dundagas novada domes 25.02.2016. sēdes lēmumā nr. 47.
26. Par pašvaldības ceļiem.
27. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
28. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības uzdevumu izpildes izvērtēšanas darba grupas sastāvā.
29. Par grozījumiem Dundagas novada Centrālās bibliotēkas budžetā.
30. Par papildus finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un vadītāja vietnieka izglītības jomā darba samaksai PII «Kurzemīte».
31. Par grozījumiem Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvā.
32. Par Talsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
33. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām /Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca/.
34. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
35. Par apstrīdēto administratīvo aktu.
36. Par nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» nodošanu nomai.
37. Par iecelšanu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktora amatā.
38. Par grozījumiem Dundagas novada domes 23.03.2018. sēdes lēmumā nr. 56 «Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Dakterlejas iela 6».

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
domes sēde, sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com