Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 22.09.2014. plkst. 15.52

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 14  25. IX plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums.
2. Par pedagogu darba samaksu Dundagas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
3. Par papildu finansējumu Dundagas vidusskolas kāpņu krāsojumam.
4. Par finansējumu brīvpusdienām 4. klasēm .
5. Par finansējumu Dundagas Mākslas un mūzikas skolas pedagogu algām.
6. Par Dundagas novada pašvaldības budžeta grozījumiem 2014. gadam.
7. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Dundagas novada domes 21.02.2013. lēmumā nr. 24 «Par Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolkas ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai».
9. Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu dzīvoklim.
10. Par dzīvokļa izīrēšanu uz dienesta pienākumu pildīšanas laiku.
11. Par atbalstu rotaļu laukuma ierīkošanai.
12. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu.
13. Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam «Kadiķu nora».
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Klajumi».
15. Par vietvārda «Dundagas dīķis» piešķiršanu.
16. Par finansējuma piešķiršanu ārzemju komandējumam.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Vecvagari».
18. Par Dundagas novada pašvaldības apbalvojumiem.
19. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
20. Par dzīvokļu jautājumiem.
21. Par izmaiņām Interešu izglītības programmas izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā.
22. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatus.
Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com