Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde nr. 11 21.07.2014. plkst. 18.10

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 11 24. VII plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


1. Par domes priekšsēdētāja un izpilddirektora vietas izpildītāja ziņojumu par lēmumu izpildi.
2. Par aizņēmumu Kolkas ūdenssaimniecības projekta līdzfinansēšanai.
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu Kolkas gājēju ietves renovācijai.
4. Par DNCB struktūrvienības Kolkas bibliotēkas vadītājas aizvietošanu atvaļinājuma laikā.
5. Par finansējumu velomaratona «Barona taka» noslēguma pasākumam Dundagā.
6. Par finansējuma apjomu projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 2014. gadā.
7. Par melnzemes iegādi.
8. Par finansējumu bojāto koku nociršanai.
9. Par papildus finansējuma piešķiršanu telpu remontam DMMS.
10. Par 2014. gada budžeta grozījumiem.
11. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu.
12. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu.
13. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu.
14. Par nokavēto nodokļa maksājumu bezstrīda piedziņu.
15. Par maksas pakalpojumiem Anstrupes kapličā.
16. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu.
17. Par maksas pakalpojumiem sabiedriskajā tualetē.
18. Par tirgus nodevām.
19. Par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kubalu skolas – muzeja speciālista amata slodzi un darba vietas tehnisko nodrošinājumu.
20. Par Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Apeņi-II».
22. Par grozījumiem Dundagas novada Domes 28.11.2014.lēmumā nr. 292 «Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Veidnieki».
23. Par lietošanas mērķa maiņu; «Juri».
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Tūļas».
25. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu; «Dūmeles aramzeme», «Rimzati».
26. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Žoki» un «Jaunžoki».
27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Jaunpigas».
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Pils ielas apbūve».
29. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
30. Par dzīvojamās platības īri.
Dažādi jautājumi.

 

 

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com