Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 15.12.2014. plkst. 17.57

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 18. XII plkst. 13.00 domes sēdi nr. 19 un nosaka šādu sēdes darba kārtību.


1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011. gada 29. septembra lēmumā nr. 255 «Par pašvaldības īpašuma «Pils iela 6A» privatizācijas projektu».
3. Par Dundagas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu «Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi».
4. Par 2014.gada budžeta grozījumiem.
5. Par brīvpusdienām novada skolās 2015. gadā.
6. Par finansējumu salūtam 2014. gada nogalē.
7. Par dotāciju Dundagas bērnu dienas centram «Mājas».
8. Par dotāciju invalīdu apvienībai «Cerība».
9. Par dotāciju Kolkas pensionāru apvienībai «Sarma».
10. Par dotāciju Dundagas pensionāru apvienībai «Sendienas».
11. Par finansējumu biedrībai «Sporta klubs «Dundaga»».
12. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos nr. 47. «Dundagas novada pašvaldības nolikums».
13. Par apstrīdēšanas iesniegumu /Dabas aizsardzības pārvalde/.
14. Par apstrīdēšanas iesniegumu /Soc. dienests/.
15. Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijas izveidošana.
16. Par nodomu pagarināt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Dundagas novadā.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem «Vārpas» un «Strautmaļi».
Dažādi jautājumi:
     Par iestāžu un struktūrvienību priekšlikumiem rīcību realizācijai 2015. gadam.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com