Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 20.09.2016. plkst. 08.12

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 22. IX plkst. 13.00  domes sēdi nr. 11 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā.
3. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Dundagas mākslas un mūzikas skolas mācību klases — pils 3. stāva telpas vienkāršotai atjaunošanai.
4. Par nepieciešamo papildu finansējumu pedagogu algām PII «Kurzemīte» .
5. Par ielu apgaismojumu Šlīteres ielā.
6. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības struktūrā.
7. Par Iepirkumu komisijas sastāvu.
8. Par dalību projektā «UNESCO tourism».
9. Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Dundagas novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Klajumi».
11. Par projekta īpašumu «Ūši» un «Jaunūši» robežu pārkārtošanai apstiprināšanu.
12. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
13. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju.
14. Par pastāvīgo komiteju sēžu norises laiku.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com