Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 22.01.2019. plkst. 11.33

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 2019. gada 25. janvārī plkst.10.00 domes sēdi nr. 1 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


1.    Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi.
2.    Par 2018.gada budžeta izpildi.
3.    Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
4.    Par priekšfinansējumu Dundagas vidusskolas skolēnu braucienam uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā.
5.    Par biedrības «Randalist» izdevumu atzīšanu.
6.    Par nomas tiesību izsoles sākumcenu.
7.    Par nekustamā īpašuma «Ievlejas 19» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
8.    Par telpu pārbūvi pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, kadastra nr. 8850 020 0245 001, sociālā dienesta darbības nodrošināšanai.
9.    Par telpu nomas maksu draudzei «Prieka Vēsts».
10.    Par mācību tehnisko līdzekļu saņemšanu no uzņēmuma SIA Kurekss.
11.    Par inventāra saņemšanu no uzņēmuma SIA Vertex.
12.    Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Anšķeni».
13.    Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Silmalas».
14.    Par personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
15.    Par pašvaldības īpašuma «Kraujenieki» apsaimniekošanu.
16.    Par nekustamā īpašuma «Dižvalki» sadalīšanu.
17.    Par nekustamā īpašuma «Ozolkalni» sadalīšanu.
18.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Biškalni».
19.    Par grozījumiem Ētikas komisijas sastāvā.
20.    Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu.
21.    Par Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas sastāvu.
22.    Par materiālo vērtību norakstīšanas komisijas sastāvu.
23.    Par grozījumiem iekšējos noteikumos «Dokumentu pārvaldības kārtība».
24.    Par Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.

Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com