Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 21.12.2018. plkst. 15.11

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina domes 2018. gada 27. decembrī plkst.10.00 sēdi nr. 20 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 

1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi.

2. Par bezcerīgu (zaudētu ) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.

3. Par automašīnas Dacia Logan atsavināšanu.

4. Par līdzfinansējumu projektam «Austu lakatu iegāde Kolkas lībiešu dziesmu ansamblim «Laula»».

5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

6. Par nekustamā īpašuma «Saules iela 11» izsoles rezultātu apstiprināšanu.

7. Par 2018.gada budžeta grozījumiem.

8. Par izmaiņām ilgstoši sociālās aprūpes klientu izvērtēšanā, izmaiņām vienas dienas izmaksā un nepieciešamo līdzfinansējumu no pašvaldības SIA «Dundagas Veselības centrs».

9. Par biedrības Dundagas aprūpes nams «Stacija» pakalpojuma izcenojumiem.

10. Par SIA «Kolkas Ūdens» pamatkapitāla palielināšanu.

11. Par finansējumu 2019.gada budžetā invalīdu kopai «Cerība».

12. Par finansējumu 2019.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam «Sendienas».

13. Par finansējumu 2019.gada budžetā biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».

14. Par finansējumu SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» 2019.gadam.

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dokumentālas filmas «Es dzīvoju priecīgi» izveidei par latviešu dzejnieku un rakstnieku Arnoldu Auziņu.

16. Par Dundagas novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogu.

17. Par fonda «Sibīrijas bērni» iesniegumu.

18. Par finansējumu 2019. gada budžetā Kolkas senioru apvienībai «Sarma».

19. Par grozījumiem Dundagas novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtībā.

20. Par grozījumiem Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikumā.

21. Par Dundagas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansējuma sadales komisijas sastāvu.

22. Par Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanu.

23. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

24. Par Dundagas novada pašvaldības pārstāvja aizvietotāju Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.

25. Par atbrīvošanu no darba Sporta komisijā.

26. Par atbrīvošanu no darba Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijā.

27. Par atbrīvošanu no darba Apbalvojumu komisijā.

28. Par grozījumiem Ētikas komisijas sastāvā.

 

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com