Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 23.10.2018. plkst. 16.27

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts  2018.gada 26.oktobrī plkst.10.00 izsludina kārtējo domes sēdi nr. 15 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


1. Izpilddirektores ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.

2. Par nekustamā īpašuma «Jūras Pērles» 1. daļas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

3. Par automašīnas Nissan Pickup izsoles rezultātu apstiprināšanu.

4. Par nekustamā īpašuma «Saules iela 11» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.

5. Par papildus finansējumu Dundagas vidusskolas ķīmijas kabineta un skolēnu garderobes piespiedu vēdināšanas projekta izstrādei.

6. Par finansējumu Valsts svētkos apbalvošanai izvirzīto novada iedzīvotāju dāvanu iegādei.

7. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/003 «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība» īstenošanai.

8. Par struktūrvienības izveidošanu Kolkas pagasta pārvaldē.

9. Par struktūrvienības «Lībiešu saieta nams» budžetu 2018. gadam.

10. Par grozījumiem 2018.gada budžetā.

11. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums».

12. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

14. Par nekustamā īpašuma «Upesgrāvji» sadalīšanu.

15. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu (Brīvības iela 1, Brīvības 3).

16. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, deleģēšanas līguma un nomas līguma slēgšanu.

17. Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas interešu izglītības programmas saskaņošanu.

18. Izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšana.

19. Par dzīvokļu jautājumiem.

20. Par atbrīvošanu no darba Sporta komisijā.

Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com