Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 20.03.2018. plkst. 11.34

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 23. martā plkst. 10.00 domes sēdi nr. 5 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi.
2. Par ceļu fonda līdzekļu izlietošanas plānu 2018. gadam.
3. Par papildu finansējumu peldošai strūklakai.
4. Par telpu īres un komunālo pakalpojumu maksu ēkā 1905. gada ielā 4.
5. Par dzīvokļa īres tiesību līguma pārslēgšanu.
6. Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Dakterlejas iela 6».
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Upes iela 4».
9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Jaungrāveri» un «Gunara Jaungrāveri».
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumam «Bisenieki».
11. Par nekustamā īpašuma «Edrumi» atsavināšanas procesa uzsākšanu.
12. Par lietošanas mērķa noteikšanu.
13. Par Z.E. atbrīvošanu no darba Privatizācijas, iznomāšanas un atsavināšanas komisijā.
14. Par D.R. atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības Pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekļa amata.
15. Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā.
16. Par īres tiesību līguma noslēgšanu.
17. Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā.
18. Par amata vietas izveidošanu Kolkas pagasta pārvaldē
19. Par Grozījumiem Dundagas novada domes 23.02.2018. sēdes lēmumā nr. 37.
20. Par finansējuma izmaiņām būvprojektam «Nojumes, tualetes un stāvlaukuma būvniecība ar teritorijas labiekārtošanu» izmaiņām.

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com