Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 22.11.2017. plkst. 15.01

Domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 24. novembrī plkst. 10.00 domes sēdi nr. 13 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1.    Par aizvietošanas kārtību atsevišķos gadījumos.
2.    Par cirsmu atsavināšanu izsolē nekustamajā īpašumā «Ošlejas».
3.    Par zemes vienību nomas izsoli.
4.    Par nekustamā īpašuma Dārza iela 4 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
5.    Par grozījumiem iekšējos noteikumos «Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi».
6.    Par Sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta noteikumiem.
7.    Par dalību darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās» ar ēku «Zītari» Kolkā.
8.    Par reģistrēšanu palīdzības sniegšanas reģistrā.
9.    Par reģistrēšanu dzīvokļu rindā.
10.    Par īres tiesību līguma pagarināšanu.
11.    Par dzīvokļa īres tiesību līgumu slēgšanu «Skolotāju māja 2».
12.    Par dzīvokļa īres tiesību līgumu slēgšanu «Vectūļi».
13.    Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas pilnveidošanu.
14.    Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu 2018. gadā.
15.    Par zemes nomas tiesību līgumu pagarināšanu.
16.    Par nekustamā īpašuma «Vaivariņi» sadalīšanu.
17.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Būdeni».
18.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Balsari».
19.    Par Dundagas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu.
20.    Par Dundagas novada pašvaldības domes 2017. gada 27. oktobra saistošo noteikumu nr. 21 «Grozījums Dundagas novada pašvaldības domes 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos nr. 11 «Par sabiedrisko kārtību»» publicēšanu.
21.    Par atbrīvošanu no Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amata.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
domes sēde, sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com