Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 24.04.2017. plkst. 17.39

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 27. aprīlī plkst. 13.00 domes sēdi nr. 4  un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par SIA «Ziemeļkurzeme» 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par SIA «Kolkas Ūdens» 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
4. Par SIA «Dundagas Veselības centrs» 2016.gada pārskata apstiprināšanu.
5. Par 2016.gada pašvaldības finanšu pārskata apstiprināšanu.
6. Par zaudējumu atlīdzināšanu.
7. Par grozījumiem amatu katalogā.
8. Par dalību ELFLA 3.kārtas projektu konkursā.
9. Par maksas pakalpojumu un telpu nomas maksas noteikšanu Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā.
10. Par nekustamā īpašuma «Tilžas» atsavināšanu.
11. Par nekustamo īpašumu «Pils iela 11C» un «Pils iela 11D» izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta «Publiskā bērnu rotaļu un sporta laukuma ierīkošana Dundagā» īstenošanai.
13. Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta «Aktīvās atpūtas vietas «Stacijas dārzs» ierīkošana Dundagā īstenošanai.
14. Par aizņēmumu ELFLA līdzfinansētā projekta «Daudzveidīgu vingrošanas rīku uzstādīšanai Dundagā» īstenošanai.
15. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu futbola komandai dalībai Latvijas futbola 2.līgas čempionātā.
16. Par 2017. gada budžeta grozījumiem.
17. Par darbības stratēģiju SIA «Dundagas veselības centrs».
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Pļaviņas».
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Mazplintiņi».
20. Par nekustamā īpašuma «Saulesdārzi» sadalīšanu.
21. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
22. Par medību tiesību nomas izsoli.
23. Par zemes vienību nomas izsoli.
24. Par zemes nomas līguma slēgšanu «Jaundundagas Ratnieki».
25. Par zemes nomas līguma slēgšanu «Kalnozoli».
26. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2009. gada 16. decembra nolikumā «Dundagas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums».
27. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību «Līvõd īt».
28. Līguma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšana apstiprināšana.
29. Par konkursa «Sakoptākā sēta 2017» nolikumu.

Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com