Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 20.03.2017. plkst. 15.53

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 23. martā plkst. 13.00 domes sēdi nr. 3
un nosaka šādu sēdes darba kārtību:


1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.

2. Par nepieciešamajiem grozījumiem Kubalu skolas muzeja budžetā.

3. Par izmaiņām dzīvojamo telpu izīrēšanas jomā.

4. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011. gada 22. decembra saistošajos noteikumos nr. 25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu».

5. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2017. gadā.
6. Par projektu konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

7. Par neparedzētiem izdevumiem rentgena kabineta remontam Pils ielā 6.

8. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

9. Par nekustamā īpašuma «Valsts mežs Anši» atsavināšanas cenu.

10. Par nekustamā īpašuma «Gaviļkalns» cirsmu izsoļu rezultātu apstiprināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Eniņi».

13. Par nekustamā īpašuma «Ezeru Zaļmeži» sadalīšanu.

14. Par nekustamā īpašuma «Strautmaļi» sadalīšanu.

15. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.

16. Par medību tiesību nomu.

17. Par komisijas nosaukuma maiņu.

18. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju.

19. Par sociālā dienesta darbību.

20. Par Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

21. Par grozījumiem Kolkas pamatskolas nolikumā.

22. Par Kolkas pamatskolas darbību.

23. Par Dundagas pils un «Pastnieku» stratēģiju.

Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com