Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 19.12.2016. plkst. 16.22

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns 22. XII  plkst. 13.00  izsludina domes  sēdi nr. 15 un tās darba kārtību:


 1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par nekustamo īpašumu maiņu.
 3. Par Brīvā laika pavadīšanas centra darbību.
 4. Par grozījumiem amatu katalogā.
 5. Par transportlīdzekļa atgriešanu un jauna iegādi.
 6. Par iestāžu un struktūrvienību priekšlikumiem rīcību plānam 2017. gadam.
 7. Par saistošo noteikumu projekta «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu» pieņemšanu.
 8. Par cirsmu atsavināšanu izsolē nekustamajā īpašumā «Gaviļkalns».
 9. Par bezcerīgu (zaudētu) debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.
 10. Par nekustamo īpašumu «Pils iela 11C», «Pils iela 11D» un «Pils iela 11E» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
 11. Par Dundagas vidusskolas 10.–11.klases izglītojamo iesaistīšanu apmācības programmā projektā «Esi līderis».
 12. Par zemes gabala Saules ielā 16 nomas zemju izsoles atlikšanu.
 13. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Mazplintiņi».
 15. Par dzīvokļa atsavināšanu Saules ielā 4.
 16. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
 17. Par nekustamā īpašuma «Jaunkalniņi» sadalīšanu.
 18. Par nekustamā īpašuma «Ošiņi» sadalīšanu.
Dažādi jautājumi.
Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com