Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 21.03.2016. plkst. 17.42

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 24. III plkst. 13.00 domes sēdi nr. 4 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:
1. Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par SIA «Kolkas ūdens» pamatkapitālā ieguldītā finansējuma mērķa maiņu.
3. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 25.02.2016. gada lēmumā Nr. 30 «Par ūdensapgādes tarifiem Kolkas ciemā».
4. Par nolikuma projektu «Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas nolikums».
5. Par Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisiju.
6. Par amata vietu skaita samazināšanu Dundagas novada centrālajā bibliotēkā.
7. Par amata vietu izveidošanu un likvidēšanu.
8. Par grozījumiem amatu katalogā.
9. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes tūrisma asociāciju.
10. Par automašīnu Dacia Lodgy .
11. Par projektu «Birding Baltic».
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
13. Par nekustamā īpašuma «Pignieki» sadalīšanu.
14. Par nekustamā īpašuma «Riekstiņi» sadalīšanu.
15. Par nekustamā īpašuma «Annes» lietošanas mērķa maiņu.
16. Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam «Krūmiņi» nodošanu publiskajai apspriešanai.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Ūši» un «Jaunūši».
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Senči».
19. Par nekustamā īpašuma «Mežkalēji» sadalīšanu.
20. Par saistošo noteikumu projektu «Par Dundagas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu».
21. Par iekšējiem noteikumiem «Par kārtību kādā noformējami komandējumi un darba braucieni».
22. Par grozījumiem Starpinstitucionālās sadarbības komisijā.
23. Par pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā.
24. Par darba samaksas noteikšanu pašvaldības kapitālsabiedrību locekļiem.
25. Par dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Dažādi jautājumi.

Dalies ar šo rakstu:
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com