Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 22.02.2016. plkst. 16.36

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 25. II plkst 13.00 domes sēdi nr. 3 un nosaka tās darba kārtību:


1. Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par plānotajām investīcijām zemes gabalā Saules ielā 16.
3. Par projektu «Birding Baltic».
4. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
5. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā.
6. Par sadarbības līgumu ar Talsu Galveno bibliotēku.
7. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldi.
8. Par līgumu par pakalpojuma sniegšanu (Sporta skola).
9. Par PII «Kurzemīte» nolikumu.
10. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2016.gadam.
11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par 2015.gada budžeta izpildi».
12. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojuma izcenojumiem ilgstošai sociālajai aprūpei.
13. Par D.G. iesniegumu.
14. Par ūdensapgādes tarifiem Kolkas ciemā.
15. Par paredzētās darbības akceptēšanu atradnē «Jaunkalni II».
16. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu.
17. Par Dundagas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.
18. Par nosaukuma maiņu un zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Tierķi».
19. Par nekustamā īpašuma «Pārupes» sadalīšanu.
20. Par nekustamā īpašuma «Liepas» sadalīšanu.
21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
22. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com