Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Domes sēde 23.11.2015. plkst. 17.26

Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina 26. XI  plkst. 13.00 domes sēdi nr. 13
un nosaka sēdes darba kārtību:

1. Izpilddirektora p.i. un domes priekšsēdētāja ziņojums par pieņemto lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
2. Par finansējumu elektroenerģijai Kolkas pagasta pārvaldes saimnieciskajā daļā.
3. Par mācību tehniskās bāzes uzlabošanu Kolkas pamatskolā.
4. Par grozījumiem Dundagas vidusskolas budžetā.
5. Par grozījumiem Sociālā dienesta budžetā.
6. Par bruģēšanas darbiem Dundagā.
7. Par ugunsdrošības speciālistu.
8. Par izdevumiem ielu apgaismojumam.
9. Par zāles pļāvēja iegādi.
10. Par budžeta grozījumiem.
11. Par iekšējiem noteikumiem «Pašvaldības budžeta projekta sagatavošanas un budžeta izpildes kārtība».
12. Par grozījumu izdarīšanu Dundagas novada domes 2014.gada 18.decembra iekšējos noteikumos «Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi».
13. Par nomas objekta piedāvājumu atlases rezultātiem.
14. Par zemes iznomāšanu.
15. Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA «Oši wind» vēja parka ierīkošanai .
16. Par lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA «Valpene wind» vēja parka ierīkošanai.
17. Par nekustamā īpašumu «Tornis Kolka» un būvju īpašuma «Bāka Kolka» apvienošanu.
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Būvmeistari»
19. Par zemes nomu
20. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
21. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dundagā.
22. Par darba samaksas organizāciju.
23. Par dienesta viesnīcas telpu izīrēšanu uz darba pienākumu pildīšanas laiku.
24. Par saistošo noteikumu projektu «Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa 3 procentu likmi».
25. Par saistošajiem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2016. gadā».
26. Par saistošo noteikumu projektu «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā».
27. Par īres maksu dzīvojamai telpai nr. 2 Talsu ielā 18.
28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Pumpuri».
29.Par reālservitūta nodibināšanu.
30. Par nodomu protokola noslēgšanu ES fondu specifiskā atbalsta mērķim 5.5.1.
Dažādi jautājumi

Dalies ar šo rakstu:
Pievienotie faili
Saistošo noteikumu projekts: Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2016.gadā
Saistošo noteikumu projekts: Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa 3 procentu likmi
Saistošo noteikumu projekts: Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Atslēgvārdi
sēde, domes sēde
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com